Otevíráme dvouletý kurz dramatizace

Předmětem kurzu je seznámení se způsoby, jakými lze v amatérském divadle dramatizovat prozaický text pro dospělé herce, a tvořivé rozvíjení těchto způsobů pod dohledem odborného lektora. Velký důraz je kladen především na praktickou část, tedy na dramatizování textů formou konzultace s konkrétním lektorem.

Kromě samostatné práce na dramatizaci zájemce čekají i společná setkání frekventantů a lektorů, na kterých se vzniklé dramatizace budou prezentovat a analyzovat. Celkem by každý frekventant měl během jednoho roku vytvořit dvě dramatizace a absolvovat jedno osmidenní soustředění během Jiráskova Hronova a maximálně dvě víkendová setkání. Počítá se i s ověřením divadelních kvalit jednotlivých dramatizací prostřednictvím jednoduchých inscenačních skic, vytvářených buď profesionálními, nebo amatérskými herci a režiséry za spolupráce lektorů. Kurz bude zakončen vytvořením absolventské dramatizace včetně její prezentace.

Podmínky účasti: Podmínkou přijetí do kurzu je úspěšné absolvování přijímacího řízení. To proběhne formou dramatizace zadaného textu a zasláním krátkého motivačního dopisu.

Cena: Cena kurzu je závislá na počtu zájemců. Předpokládá se, že práce na jedné dramatizaci s lektorem bude stát 2.500 Kč a soustředění v rámci Jiráskova Hronova 1.950 Kč. Cena za jeden rok by tak měla vyjít na 6.950 Kč.

Uzávěrka: Pokud máte zájem o kurz dramatizace, vyžádejte si prosím na níže uvedeném kontaktu zadání pro dramatizaci nutnou k absolvování přijímacího řízení a do 15. 11. 2016 ji prosím spolu s motivačním dopisem odevzdejte dle obdržených instrukcí.

Odborní lektoři: Kateřina Menclerová (dramaturgyně Městského divadla Zlín), Luděk Horký (dramaturg a manažer vývoje ČT), Martina Schlegelová (pedagog DAMU Praha, umělecký šéf Divadla LETÍ), Jan Šotkovský (dramaturg Městského divadla Brno a BURANTEATRu Brno), Vladimír Fekar (dramaturg Městského divadla Zlín), František Zborník (dramatik)

Kontakt: Národní a informační poradenské středisko pro kulturu, Mgr. Simona Bezoušková, Fügnerovo náměstí 5, 120 00 Praha 2, tel.: +420 775 508 654, e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz