Ostrava 2023 – výsledky

P R O T O K O L

XXI. ročník Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů OSTRAVA 2023

Vesmír Ostrava
21. října 2023

Mezinárodní soutěž velkých dechových orchestrů pořádali, z pověření Ministerstva kultury České republiky, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – útvar ARTAMA

a Janáčkova filharmonie Ostrava. Soutěžní festival se konal pod záštitou ministra kultury Mgr. Martina Baxy. Do soutěže se přihlásilo šest dechových orchestrů z České republiky a Slovenska. Před soutěží svoji účast zrušil Dechový orchestr ZUŠ Púchov.

Soutěž byla vypsána ve třech třídách – střední, vyšší a nejvyšší.
Povinné skladby:
pro střední třídu: Petr Spanilý – Amoretta
pro vyšší třídu: Pavel Staněk – Česká taneční suita
pro nejvyšší třídu: Percy Aldridge Grainger – Lincolnshire
Soutěž doplnil závěrečný workshop členů poroty s dirigenty a zástupci jednotlivých orchestrů.  

Mezinárodní soutěže VDO se zúčastnily níže uvedené orchestry:
Dechový orchestr ZUŠ Horní Počernice
Dechový orchestr Haná Uničov
TUTTI dechový orchestr ZUŠ Jihlava
Lašský dechový orchestr Štramberk-Příbor
Academia Moravia Zlín

Jmenovaná odborná porota pracovala ve složení:
Jaroslav ŠÍP, předseda, CZ
Aleš PODAŘIL, člen, CZ
Marek PRÁŠIL, člen, CZ
Václav HLAVÁČEK, tajemník, CZ

Při hodnocení soutěžního výkonu se posuzovalo deset kritérií dle mezinárodních standardů. Na základě obdržených bodů byly orchestry zařazeny do:

  1. zlatého pásma s vyznamenáním                                   90,00–100 bodů
  2. zlatého pásma                                                               80,00–89,99 bodů
  3. stříbrného pásma                                                          70,00–79,99 bodů
  4. bronzového pásma                                                       60,00–69,99 bodů

V souladu s vydanými propozicemi rozhodla odborná porota o tomto pořadí:

Střední třída:

zlaté pásmo

Dechový orchestr ZUŠ Horní Počernice / 83,16 bodů

zlaté pásmo s vyznamenáním

Dechový orchestr Haná Uničov / 92.50 bodů vítěz třídy

Cena za nejlépe provedou povinnou skladbu – střední třída

Dechový orchestr Haná Uničov

Vyšší třída:

zlaté pásmo

Lašský dechový orchestr Štramberk-Příbor / 85,16 bodů

zlaté pásmo s vyznamenáním

Academia Moravia Zlín / 92,33 bodů
TUTTI dechový orchestr ZUŠ Jihlava / 93,50 bodů vítěz třídy

Cena za nejlépe provedou povinnou skladbu – vyšší třída

TUTTI Dechový orchestr ZUŠ Jihlava

Dále odborná porota rozhodla o zvláštním uznání:        

za sólový výkon ve skladbě Bulharský tanec

Josef  Smolík – TUTTI Dechový orchestr ZUŠ Jihlava 

za dirigentský výkon:

František Křepela – TUTTI Dechový orchestr ZUŠ Jihlava 

absolutní vítěz Mezinárodní soutěže VDO Ostrava 2023
TUTTI dechový orchestr ZUŠ Jihlava 

Soutěž probíhala podle platných a všem soutěžícím známých propozic. V žádném případě nedošlo k jejich porušení. Porotou dosažené hodnocení je konečné a nelze jej zpochybnit.

Ostrava 21. října 2023                        

Jaroslav Šíp v. r.
předseda odborné poroty