Osobnosti: Škola vidění s Vladimírem Kokoliou

OSOBNOSTI: ŠKOLA VIDĚNÍ S VLADIMÍREM KOKOLIOU
7.–8. května 2016, Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Grafika II, budova Moderní galerie, U starého výstaviště 188, Praha 7

Pořádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Akademií výtvarných umění v Praze

Obsahem vzdělávacího programu OSOBNOSTI je zprostředkování intenzivního setkání účastníků se současnými výtvarnými umělci.
Víkendová tvůrčí dílna je inspirována metodikou „Škola vidění“, jež se vyvíjela během více než dvaceti let existence ateliéru Grafika II na Akademii výtvarných umění v Praze.
Účastníci si vyzkoušejí řadu percepčních cvičení zaměřených na periferní vidění, prostorové vidění, paobrazy a dlouhé dívání. Budou se věnovat kresbě a prakticky zkoumat úlohu vlastního těla v pohledu a při znázorňování. Cílem semináře je objevit (resp. znovuobjevit) vybrané vizuální jevy.

Lektor: Vladimír Kokolia – jeden z nejvýznamnějších současných českých umělců přesahujících hranice ČR, malíř, grafik, kreslíř, básník a textař, r. 2012 oceněn prestižní Cenou Dalibora Chatrného, od r. 1992 vedoucí ateliéru Grafika II na Akademii výtvarných umění v Praze, zastoupen ve sbírkách: Národní galerie v Praze, Albertina Vídeň, Galerie hlavního města Prahy, Muzeum města Brna, Moravská galerie v Brně a v dalších.

Předpokládaná cena: 1000 Kč (bez ubytování)
Seminář je akreditovaný MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.

Seminář je již zcela obsazen.