Osobnosti 7 – Setkání s Figuramou prof. Borise Jirků, 2023

Termín: 14.–15. 10. 2023 (so–ne, 08:00–18:00)
Místo: Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeská univerzita v Plzni
Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Lektor: prof. Boris Jirků
Kontakt: Michal Chodanič, 725 068 513, mchodanic@nipos-mk.cz

Obsahem vzdělávacích programů Osobnosti je zprostředkování intenzivního setkání účastníků výtvarného semináře se současnými výtvarnými umělci. Výtvarní pedagogové všech typů škol, školských a mimoškolních zařízení se stanou aktivními svědky odkrývání tvůrčího uměleckého procesu, zažiji vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění a získají inspirativní impulzy pro vlastní pedagogickou činnost s dětmi a mládeží.

Dvoudenní seminář je zaměřený na výraznou doménu – kresbu a malbu figury, podle živého modelu (Setkání s Figuramou). Způsob výuky prof. Jirků patří k jedněm z nejoriginálnějších – základním principem je bezprostřední atak na komfortní zónu seminaristů. Seminář má velký potenciál pro všechny pedagogy, kteří se nebojí nových výzev a přístupů ve výuce.

Víkendový výtvarný seminář v celkovém rozsahu 20 hodin je rozvržen do dvou dnů:

  1. Tvůrčí dílna (sobota, 08:00 – 18:00, celkem 10 hodin)

V úvodním bloku budou účastníci názorně seznámeni s tvorbou profesora Borise Jirků.  Prof. Boris Jirků je malíř, ilustrátor a pedagog na fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Ilustroval kolem 70 knih, namaloval bezpočet obrazů, které se prodávají do celého světa a je jedním z nejvýraznějších českých malířů současnosti. Mezi jeho nejznámější práce patří ilustrace z knih Mistr a Markétka M. Bulgakova a Podzim Patriarchy G. G. Márqueze. Své umění předává dál studentům nejen na plzeňské univerzitě, ale také na Akademii umění v Banské Bystrici a Pedagogické fakultě v Ostravě.

Teorie: figurální kresba, principy vizování, seznámení s kánony (10k)

Praxe: praktické kreslení – sedící model

Teorie – ukázky jednotlivých kánonů dle výběru lektora

Praxe: praktické kreslení – sedící model, vyhodnocení kreseb

Autoevaluace

  1. Tvůrčí dílna (neděle, 08:00 – 18:00, celkem 10 hodin)

Praxe: praktické kreslení – sedící model

Teorie – ukázky jednotlivých kánonů dle výběru lektora

Praxe: praktické kreslení – sedící model, vyhodnocení kreseb

Praxe: praktické kreslení – ležící model, vyhodnocení kreseb

Celková evaluace

Figurama vede studenty k pochopení, že kresba, včetně té figurální, je nepostradatelnou součástí většiny uměleckých oborů i v dnešní době převahy nových médií. Učí je novému způsobu vnímání lidského těla, podporuje jejich tvarovou zásobu, kresebné dovednosti a pomáhá rozvíjet jejich myšlení a kreativitu.

Předpokládaná cena: 2.000,- Kč bez ubytování

Počet osob: 25

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.

Přihláška: od června ZDE