Osobnosti 6 – O malbě s Michaelem Rittsteinem, 2022

Termín: 22. – 23. října 2022 (so 10–18 hod, ne 9–14 hod)
Místo:  Akademie výtvarných umění v Praze
Pořádá: NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Akademií výtvarných umění
Kontakt: Jana Randáková, 778 702 496, randakova@nipos.cz

Cílem semináře je praktické seznámení účastníků s umělcem, který patří ke generaci, jež přišla v polovině 70. let s vyhraněným programem figurální malby. Soudobé evropské tendence k nové expresivitě obohatila o svébytné postupy a náměty, pro které se začal používat pojem moderní česká groteska. Ke grotesce, sarkasmu a ironii se Rittstein vrací celá léta své tvorby, jeho díla, často značně rozměrná plátna, vtipně glosují ten nejobyčejnější všední život. Rittsteinovy typické figury jsou na české scéně nezaměnitelné a léta dostatečně známé. Své obrazy maluje s barokním rozmachem, zároveň s lehkostí kreslíře – vypravěče.

Sobota – tvůrčí dílna (10–18, celkem 8 hodin)

V úvodním bloku budou účastníci názorně seznámeni s celoživotní tvorbou profesora Michaela Rittsteina, který je jedním z nejvýznamnějších expresivních českých malířů současnosti. Pražskou Akademii výtvarných umění absolvoval v letech 1968–1974 v ateliéru prof. Arnošta Paderlíka. Společně s Václavem Bláhou, Vladimírem Novákem, Petrem Pavlíkem a Ivanem Kafkou založil v r. 1987 Volné seskupení 12/15, Pozdě, ale přece. Je členem SVU Mánes. Od r. 2001 působil jako vedoucí pedagog ateliéru malby AVU v Praze. Vystavoval na mnoha samostatných i společných přehlídkách doma i v zahraničí. Jeho obrazy jsou součástí světových galerií i soukromých sbírek.

Navazovat bude beseda a praktické cvičení o formě skicování. Michael Rittstein je typickým malířem-dokumentátorem každodennosti v její prosté podobě. Základem každého jeho obrazu je střípek reality, který byl odpozorován ze skutečného života. Účastníci provedou záznam reality jako první stupeň k tvorbě obrazu. Budou využívat emoce, nálady, vzpomínky, prvky humoru (anekdota, ironie, karikatura), dokonce prvky hororu…

Neděle – 2. tvůrčí dílna (9–14, celkem 5 hodin)

Následovat bude individuální a skupinová práce s obrazovou plochou formou umělecké improvizace. Účastníci budou podobně jako Michael Rittstein k budování prostoru a objemů přistupovat tak, že na plátně budou pracovat pomocí sytých a pestrých akrylových barev, které kromě štětců mohou modelovat špachtlemi a rukama. Budují se statické, prostorové, dynamické, harmonické, či disharmonické vztahy jednotlivých prvků (struktur, figur), vytváří se příběh…

Předpokládaná cena: 1 600 Kč (bez ubytování)
Účastníci si ubytování zařizují sami. Doporučujeme dobré ubytování: Katolický domov studujících (sestry dominikánky), Černá 14, Praha 1; Kapucíni Loreta, Loretánské nám. 99/6, Praha 1 – Hradčany; Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, Francouzská 1/585, Praha 2 – Vinohrady…

Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Maximální počet účastníků je 20. Elektronickou přihlášku najdete v dubnu ZDE.
Seminář byl v minulosti plně obsazen. Vzhledem k jeho zrušení (z rozhodnutí vlády 2020 a 2021) je nutné se znovu přihlásit. Děkujeme za pochopení.