Osobnosti 6 – O malbě s Michaelem Rittsteinem, 2022

Ohlédnutí za seminářem

22.–23. října 2022, Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Lektor: prof. Michael Rittstein
Počet účastníků: 23

Cílem víkendového semináře O malbě s Michaelem Rittsteinem bylo praktické seznámení účastníků s umělcem, který patří ke generaci, jež přišla v polovině 70. let s vyhraněným programem figurální malby. Soudobé evropské tendence k nové expresivitě obohatila o svébytné postupy a náměty, pro které se začal používat pojem moderní česká groteska. Ke grotesce, sarkasmu a ironii se Rittstein vrací celá léta své tvorby, jeho díla, často značně rozměrná plátna, vtipně glosují ten nejobyčejnější všední život. Rittsteinovy typické figury jsou na české scéně nezaměnitelné a léta dostatečně známé. Své obrazy maluje s barokním rozmachem, zároveň s lehkostí kreslíře – vypravěče.

V  úvodním sobotním bloku byli účastníci názorně seznámeni s celoživotní tvorbou profesora Michaela Rittsteina, který je jedním z nejvýznamnějších expresivních českých malířů současnosti. Pražskou Akademii výtvarných umění absolvoval v letech 1968–1974 v ateliéru prof. Arnošta Paderlíka. Společně s Václavem Bláhou, Vladimírem Novákem, Petrem Pavlíkem a Ivanem Kafkou založil v r. 1987 Volné seskupení 12/15, Pozdě, ale přece. Je členem SVU Mánes. Od r. 2001 působil jako vedoucí pedagog ateliéru malby AVU v Praze. Vystavoval na mnoha samostatných i společných přehlídkách doma i v zahraničí. Jeho obrazy jsou součástí světových galerií i soukromých sbírek.

Následoval blok věnovaný skicování. Michael Rittstein je typickým malířem-dokumentátorem každodennosti v její prosté podobě. Základem každé jeho kresby a malby je střípek reality, který byl odpozorován ze skutečného života. Účastníci byli vyzváni, aby v blízkém okolí AVU a Stromovky provedli záznam reality jako první stupeň k tvorbě obrazu. Mohli využívat emocí, nálad, vzpomínek a prvků humoru (anekdota, ironie, karikatura).

V neděli se odehrála skupinová práce s obrazovou plochou formou umělecké improvizace. K dispozici bylo velké množství akrylových barev a dvě šepsovaná plátna o rozměrech 150 x 230 cm. Obrazovou plochu obou pláten prof. Rittstein nejdříve formou malířské akce pokryl vysokými vrstvami promyšlených strukturálních barevných kompozic. Při hnětení, lití a rozmývání barevných vrstev užíval různé nástroje jako špachtle, děrované plechovky, košťata, smetáčky apod. Následovala společná malba, kdy barevná hmota sytých a pestrých akrylových barev byla dále modelována individuálními malířskými zásahy v podobě různých struktur a záznamů rostlin, zvířat, figur a věcí. Vytvořil se společný příběh.

Profesor Rittstein je obdivuhodný umělec a skvělý člověk s hlubokými životními zkušenostmi. Účastníci byli nadšeni a jako památku na výjimečný workshop si domů odvezli krásný katalog a osobně podepsanou knihu.