Osobnosti 5 – J. Měřička, P. Novotný, 2019

OSOBNOSTI 5: Obraz a literární text jako kolektivní dílo s Pavlem Novotným a Janem Měřičkou, 2.–3. listopadu 2019, Studio Dobeška, Praha

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Lektoři: Pavel Novotný, Jan Měřička
Počet účastníků: 22

Víkendový workshop Pavla Novotného a Jana Měřičky se zabýval tématem uměleckého díla, které vzniká metodou sběru či sbírání. Sbírána může být krajina, příroda a mohou to být pohyby, hlasy, slova – vše, co souvisí s člověkem a jeho pohybovou či jazykovou dynamikou. Během obou dnů se účastníci seznámili s literárními a grafickými technikami, s nimiž oba umělci pracují.

Dr. phil. habil. Pavel Novotný, Ph.D., básník, germanista, radiofonický tvůrce a překladatel je autorem řady sbírek, jejichž podstatou je skutečný sběr textů na základě pozorného naslouchání, pozorování a audionahrávek a které mnohdy vznikly v grafické kooperaci s Janem Měřičkou. Sobotní workshop Pavla Novotného se zabýval stylovými a významovými posuny v práci s textem. Textový prefabrikát (obyčejný text z novin) byl různými způsoby modifikován a měněn až k nepoznání (od pouhého posunu a násobení přízvuku, metrickou a rýmovou modifikaci, zmnožení až po posuny stylové) – a vztáhneme-li tyto proměny na obraz, který text v představách resp. imaginaci vyvolává, pak můžeme mluvit nejen o proměnách barevných, ale například i proporčních či kompozičních. Workshop nabídl výpravu do vesmíru jazyka a obrazů, které se v něm skrývají a poskytl též průnik mezi hudbou a slovem.

Podobný postup sbírání a uměleckého zpracovávání „materiálu“ představil v grafické podobě PaedDr. Jan Měřička, umělec, grafik (vítěz Ceny Vladimíra Boudníka) a učitel na FAMU. Představil řadu grafických projektů, které se zabývají chováním lidí ve vztahu ke konkrétnímu prostoru a životní situaci. Jeho hlavním tvůrčím mediem je klasická i počítačová lineární kresba, Nejčastějším konečným výstupem je serigrafie, která umožňuje přesné vrstvení kresebných plánů. Východiskem nedělního workshopu bylo zobrazení krajiny Prahy na základě individuální kresby v plenéru. Šlo o zachycení určitých výseků, detailů, či vrstev krajiny a poté složení v kolektivní dílo, kdy „obraz“ není iluzí nějaké scény, ale společným specifickým grafickým prostorem.

Cílem setkání bylo rozšíření tvůrčího spektra učitele výtvarného oboru. Účastníci se učili chápat „obraz“ nejen jako jakési zmrazení skutečnosti, ale především jako zachycení dynamických procesů: pohybů, rytmů, prolínání. Cílem byl též interdisciplinární resp. intermediální přesah mezi literaturou, výtvarnou oblastí a hudbou. Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrželi osvědčení