Osobnosti 5: J. Měřička a P. Novotný

OSOBNOSTI 5: Obraz a literární text jako kolektivní dílo s Janem Měřičkou a Pavlem Novotným

2.–3. listopadu 2019 (so 10–18 hod., ne 9–14 hod.)
Kulturní centrum DOBEŠKA, Jasná I 1181/6, Praha 4

Workshop Jana Měřičky a Pavla Novotného se zabývá tématem uměleckého díla, které vzniká metodou sběru či sbírání. Sbírány jsou pohyby, lidské siluety, hlasy, slova, především to, co souvisí s člověkem a jeho pohybovou či jazykovou dynamikou. Jan Měřička vytvořil řadu grafických projektů, které se zabývají chováním lidí ve vztahu ke konkrétnímu prostoru a životní situaci. Jeho hlavním tvůrčím mediem je lineární kresba, klasická, či počítačová. Nejčastějším konečným výstupem je serigrafie, která umožňuje přesné vrstvení kresebných plánů, někdy používá flashové animace. Pavel Novotný pracuje tak trochu podobně na literární bázi – je autorem řady textů, jejichž základem je pozorné naslouchání, pozorování a audionahrávka. Workshop se pokusí postihnout složitou cestu od výchozího „sběru“ ke konečnému obrazovému či literárnímu dílu.

Obsah semináře
Sobota, 10:00–18:00 (celkem 8 hodin)
Během prvního dne se účastníci seznámí s literárními a grafickými technikami, s nimiž Pavel Novotný a Jan Měřička pracují. Pavel Novotný ukáže, jak lze takzvaně „sbírat materiál“ a následně jej zpracovávat do literární podoby. Účastníci si vyzkouší cestu od surového textového polotovaru až k básni, písni, případně k hrabalovskému pásmu; zkoumána je mj. rytmika a melodika mluvené řeči, taktéž její přirozenost či autenticita – a tím i „opravdovost“ literárního obrazu. Podobný postup sbírání a uměleckého zpracovávání „materiálu“ představí v grafické podobě Jan Měřička – vizuální zpracování záznamu z různých zdrojů: z vlastního fotografického záznamu, z přejatých videozáznamů, či modelování lidského chování na základě fotografií, či textů z veřejných medií.

Neděle, 10:00–15:00 (celkem 5 hodin)
Druhý den účastníci vytvářejí vlastní textová i grafická díla a následně je společně prezentují a reflektují. Cílem setkání je rozšířit tvůrčí spektrum učitele výtvarného oboru a naučit ho chápat „obraz“ nejen jako jakési zmrazení skutečnosti, ale především jako zachycení dynamických procesů: pohybů, rytmů, prolínání. Cílem je též interdisciplinární resp. intermediální přesah mezi literaturou, výtvarnou oblastí a hudbou.

Lektoři:
Dr. phil. habil. Pavel Novotný, Ph.D., básník, germanista, radiofonický tvůrce a překladatel se bude zaměřovat na intermediální postupy při práci s poezií: na metodu básnického „sběru“, na práci s fonematickou rovinou textu, na barvu hlásek a slov.

PaedDr. Jan Měřička, grafik, učitel sítotiskových grafik na FAMU, vítěz Ceny Vladimíra Boudníka poskytne náhled do techniky serigrafie a grafického zpracování dynamiky davu.

Předpokládaná cena: 1200 Kč (bez ubytování).
Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP, účastníci obdrží osvědčení.
Maximální počet účastníků je 20 osob.
Přihlášku najdete ZDE

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.