Osobnosti 4 – J. Horák, M. Pěchouček, 2017

Ohlédnutí za seminářem OSOBNOSTI 4: Současné umění a divadlo s Janem Horákem a Michalem Pěchoučkem, 14.–15. října 2017
Studio Hrdinů (Veletržní palác Praha)

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Spolupráce: Studio Hrdinů (Veletržní palác Praha)
Lektor: Jan Horák, Michal Pěchouček
Počet účastníků: 22

O víkendu 14.–15. října 2017 se v prostorách Studia Hrdinů (Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7) uskutečnil další víkendový seminář z cyklu OSOBNOSTI, kterého se zúčastnilo 22 výtvarných pedagogů všech typů škol a mimoškolních zařízení.
Cílem cyklu seminářů OSOBNOSTI je zprostředkování intenzivního setkání výtvarných pedagogů všech typů škol, školských a mimoškolních zařízení se současnými výtvarnými umělci. Účastníci seminářů se stávají aktivními svědky odkrývání tvůrčího uměleckého procesu, zažívají vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění a získávají inspirativní impulzy pro vlastní pedagogickou činnost s dětmi a mládeží.

Víkendový výtvarný seminář se díky laskavé podpoře uměleckého ředitele a dramaturga Jana Horáka uskutečnil v unikátním prostředí Studia Hrdinů, které sídlí v budově Národní Galerie. Studio Hrdinů je otevřená divadelní scéna s jasným dramaturgickým záměrem a výrazným okruhem divadelních spolupracovníků. Ve své hlavní dramaturgické linii se zaměřuje na převážně autorské, režisérské projekty s důrazem na spolupráci zahraničních a domácích divadelních tvůrců a na žánrové a oborové přesahy. Cílem je náročná, ale vstřícná umělecká dramaturgie. Formálně jsou inscenace Studia Hrdinů činohrou s akcentem na experiment a výtvarnou stránku.

Režisérská dvojice Jan Horák a Michal Pěchouček nejdříve formou videoprezentace představila svou práci. Michal Pěchouček (1973) výtvarník, pedagog, kurátor a režisér již několik let vytváří tandem s uměleckým ředitelem a dramaturgem Janem Horákem (1977). Vzájemná spolupráce se projevuje např. v těchto společných inscenacích: Královnina šavle, Muži malují (MeetFactory); divadelní představení pro Ceremonii předávání cen Jindřicha Chalupeckého (DOX); Pár vzkazů veškerenstvu, Buňka číslo, Pomocník Walser, Pan Theodor Mundstock (Studio hrdinů)… Charakteristickým rysem jejich divadelního stylu je zcela osobitý a specifický divadelní jazyk, kde je významným akcentem výtvarné umění a experiment, v němž oba plnou měrou uplatňují své dosavadní zkušenosti z různých uměleckých žánrů. „Dvojice autorů využívá principů konceptuálních úvah a rovněž staví na tradičních základech činohry. Zpočátku jejich role mohly mít daná měřítka – Michal Pěchouček zasahoval více do výtvarné scény, Jan Horák upravoval texty. Nyní však v jejich společné práci rozpoznáváme až jakési metafyzické splynutí, což oba nutí zvažovat stále nové a nové možnosti, co se např. scénografického pojetí či struktury režijního textu týče. Jednu z mnoha tematických linií tvoří hodnota objektivní pravdy, kterou může divák vysledovat, jak však onen dosah uchopí, nechávají autoři čistě na něm.“ ZÁCHOVÁ Tea. Současné umění online. artycok.tv

Po videoprezentaci účastníci semináře obdrželi zadání, jehož výstupem bylo vytvoření fiktivní dramatické postavy s jeho charakteristikou a tzv. vnitřním hlasem. Následovala společná prezentace strukturovaných textů a rozdělení do tří skupin podle jistých konceptuálních znaků. Jan Horák, Michal Pěchouček: „Naší snahou je společný dialog nad možnostmi divadelnosti s přesahy do současného výtvarného umění. Zadání bude mít formu krátkého dramatického textu nebo jiných možných inspirací jako impulz pro realizaci vizuální složky (scénografie, kostým, organizace prostoru a práce s rekvizitou).“
Dalším sobotním zadáním bylo rozpracování, rozvedení textové části a montáž stvořených postav do jednoho divadelního obrazu. Posledním sobotním čistě výtvarným „scénografickým“ úkolem bylo vytvoření koláže s použitím obrazových materiálů.

V nedělní části workshopu proběhla kolektivní, strukturovaná a otevřená forma hry, kde se účastníci dotýkali různých cest, jak reagovat na určitý námět, rozvíjet živé dramatické situace, vizualizovat své fiktivní postavy, dramatický čas a pojímat scénický prostor s důrazem na možnosti Studia hrdinů.

Pro ilustraci specifického divadelního jazyka Studia hrdinů se účastníkům dostalo té cti, že měli možnost shlédnout sobotní večerní představení Pan Theodor Mundstock s volným vstupem. Režisér Miloš Horanský svou inscenaci charakterizuje jako „hru o hovorech i zápasech s Bohem a s láskou. Též o tréninku, jak vést dialog se smrtí a měnit svou identitu“. Jeho Theo Mundstock v podání Vojtěcha Dyka není zlomený člověk, je vřelý, pevný a citlivý – všechno ovšem lomeno dobou holocaustu… Kateřina Nechvílová v Literárních novinách, 30/5/2016 o Michalu Pěchoučkovi: „Výtvarník Michal Pěchouček pracuje ve Studiu Hrdinů se scénou velmi minimalisticky, ale úchvatně a přesně. (…) Výtvarno (ve spojení s hudbou) tu hraje na divadelní poměry velmi silnou roli.“