Osobnosti 3 – V. Kokolia, 2016

Ohlédnutí za seminářem OSOBNOSTI 3: Škola vidění s Vladimírem Kokoliou, 7.–8. května 2016
AVU Praha

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Spolupráce: Akademie výtvarných umění v Praze
Lektor: prof. Vladimír Kokolia
Počet účastníků: 21

O víkendu 7.-8. května 2016 se v prostorách atriového ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze, v budově Moderní galerie, U starého výstaviště 188, Praha 7 uskutečnil v pořadí třetí seminář z cyklu OSOBNOSTI.
Cílem cyklu seminářů OSOBNOSTI je zprostředkování intenzivního setkání výtvarných pedagogů všech typů škol, školských a mimoškolních zařízení se současnými výtvarnými umělci. Účastníci seminářů se stávají aktivními svědky odkrývání tvůrčího uměleckého procesu, zažívají vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění a získávají inspirativní impulzy pro vlastní pedagogickou činnost s dětmi a mládeží.

21 účastníkům unikátní víkendové tvůrčí dílny Osobnosti: Škola vidění bylo pod vedením profesora Vladimíra Kokolii umožněno znovuobjevovat vybrané vizuální jevy – zejména ty přehlížené, či málo diskutované a známé spíše praktikům než teoretikům. (O seminář byl obrovský zájem, takže bohužel více než 25 dalším zájemcům o seminář toto umožněno nebylo.)
V sobotním bloku byli výtvarní pedagogové teoreticky i prakticky zasvěceni do metodiky „Škola vidění“, jež se vyvíjela během více než dvaceti let existence ateliéru Grafika II na Akademii výtvarných umění v Praze. Tato metodika se soustřeďuje na vnímání, na čtení obrazu, na fyzické a psychické nastavení při kreslení a celkově na vstupní parametry vzniku výtvarného díla. V exteriéru parku Stromovka byla pak prakticky zkoumána úloha vlastního těla v dívání se a vnímání.
V nedělním bloku si účastníci vyzkoušeli řadu percepčních cvičení zaměřených na periferní vidění, prostorové vidění, paobrazy a dlouhé dívání. Inspirujícím prvkem bylo kreslení metodou společné „tiché pošty“.

„Kokoliovo abstraktní až transcendentální myšlení ve vesmírných souvislostech a též praktické zajímavosti, které nám ukázal s camerou obscurou z krabic, zaměstnávají moji mysl od té doby, co jsem ze semináře odjela. Skupinová malba oživující čáru na mne zapůsobila tak, že jsem ji úspěšně vyzkoušela už ve dvou třídách. Studenti byli nadšení ještě daleko více než my. Život mi změnilo poznání, že vzduch a obloha se překvapivě nachází i pod stromem, vlastně všude kolem nás.“ Kateřina Krausová
„Zaujalo mne prostorové uspořádání symbolu jing a jang, práce se světlem v obraze, jak nahlížet na krajinu a jak ji zobrazovat.“ Drahomíra Hermanová
„Úžasné bylo být v prostředí AVU, ale hlavně setkání s Vladimírem, jeho vztah k tai-či. Náročné, ale úžasné cvičení ve Stromovce, zkrátka celý seminář byl zajímavý.“ J. Černý
„Bylo to skvělé, inspirativní, už jsem něco vyzkoušela s dětmi, nadchlo mě prostředí, Vladimír Kokolia, jeho myšlenky, propojenost s matematikou, systémem výtvarného jazyka, pohled na svět vůkol poctivý, způsob chůze a práce s tělem, jídlo, které nám bylo vařeno, mě dojalo pohostinností. Díky“. Ivana Blažková