Osobnosti 1 – D. Böhm, J. Franta, 2015

Ohlédnutí za seminářem OSOBNOSTI 1: Kresba s Davidem Böhmem a Jiřím Frantou, 16.–17. května 2015,
Dům dětí a mládeže Praha 2

Pořadatel: NIPOS, útvar ARTAMA
Spolupráce: Dům dětí a mládeže Praha 2
Lektoři: David Böhm, Jiří Franta
Počet účastníků: 29

O víkendu 16.–17. května 2015 se v Domě dětí a mládeže Praha 2, Slezská 21 uskutečnil první seminář z cyklu OSOBNOSTI. Cílem cyklu seminářů OSOBNOSTI je zprostředkování intenzivního setkání výtvarných pedagogů všech typů škol, školských a mimoškolních zařízení se současnými výtvarnými umělci. Účastníci seminářů se stávají aktivními svědky odkrývání tvůrčího uměleckého procesu, zažívají vhled do principů a prostředků současného vizuálního umění a získávají inspirativní impulzy pro vlastní pedagogickou činnost s dětmi a mládeží.

29 účastníků víkendové tvůrčí dílny Kresba zažili bezprostřední setkání s autorskou dvojicí Jiřím Frantou (*1978) a Davidem Böhmem (*1982).
„Tito umělci v poslední době o sobě dali vědět například v souvislosti s udílením cen Magnesia Litera, kde opakovaně uspěli díky svým knižním ilustracím, jimž se vedle společné tvorby věnují. Za připomenutí stojí i jejich účast ve finále ceny Jindřicha Chalupeckého, kde se v minulosti objevili hned několikrát. Od roku 2006, kdy na poli výtvarného umění působí jako tvůrčí tandem, stačili realizovat celou řadu výstav doma i v zahraničí, které bývají nejčastěji charakterizovány jako hledání nových kontextů a významových přesahů klasického média kresby, zkoumání jeho fyzických limitů, nebo například reflexe širšího vztahu mezi obrazem a textovou strukturou. Gejzír jejich bezuzdné kreativity se ale nezastaví téměř před ničím a zahrnuje také performance, videa, prostorové instalace, intervence do veřejného prostoru i nástěnné malby… a samozřejmě všechno mezi tím.“ ŠVEC, Pavel. Úvod k výstavě DAVID BOHM JIRI FRANTA – ?!. Galerie NEVAN CONTEMPO.

V úvodní části víkendového semináře se účastníci prostřednictvím prezentace seznámili s vizuální tvorbou obou umělců. V následujících praktických workshopech se věnovali neobvyklým zadáním a námětům, které poskytly jiný pohled na zacházení s mediem kresby (např. gestické záznamy zátiší za pomoci různých překážek, komplikovaná plenérová kresba na nestandardním formátu apod.)
Velmi zajímavou část semináře tvořila komentovaná procházka po pražských „žižkovských“ galeriích (hunt kastner: Dominik Lang – Sběratelé kostí, Café Pavlač: Václav Litvan, NEVAN CONTEMPO: DAVID BOHM JIRI FRANTA – ?!) a diskuze o současném umění a studiu na uměleckých školách.

Cílem semináře Kresba bylo vytvoření prostředí a prostoru pro experimentální přístup, otevřené hledání nových možností, uvažování o kresbě a rukopisu v kontextu současného umění, vnímání hry jako metody, kde se dopředu nepředpokládá (neplánuje) konkrétní výsledek, který není tak důležitý jako samotný proces.