NIPOS > OPAVA CANTAT

OPAVA CANTAT

Opava cantat, 2. ročník celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů, se uskuteční ve dnech 18. – 21. 11. 2010 v prostorách Sněmovního sálu minoritského kláštera v Opavě a na zámku v Hradci nad Moravicí.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádají NIPOS-ARTAMA,  Mendelovo gymnázium Opava, příspěvková organizace, a Unie českých pěveckých sborů.

Letošní ročník přehlídky přivítá 20 středoškolských pěveckých sborů z celé České republiky, které zvítězily v postupových přehlídkách v jednotlivých krajích. V Opavě se představí ty z nich, které byly nejlepší v kategorii s volným programem. Mezi nimi bude např. pěvecký sbor Palora z Litovle, pěvecký sbor Kos z Litomyšle, pěvecký sbor Gymnázia ze Strakonic a jiné. Na zahajovacím koncertě se představí Opavský středoškolský   sbor Luscinia, laureát mnoha českých i zahraničních soutěží, pod vedení sbormistra Jiřího Slovíka.

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů má koncepčně provázaný systém postupových přehlídek, které se na jaře pořádají v jednotlivých krajích České republiky, a dvou vrcholů: Gymnasia cantant v Brně – postupují sbory s povinnou skladbou (I. kategorie) a celostátní přehlídku Opava cantat – postupují sbory s volným programem (II. kategorie). Účast sborů na 2. ročníku celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů potvrdila, že o sborové umění je v republice zájem.

Vstup zdarma.


Kontakt na pořadatele:

Eliška Slovíková, hlavní organizátor / eslovikova@seznam.cz / mob. 603 770 640

Barbora Novotná, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA / bnovotna@nipos-mk.cz / +420 221 507 975
Program:

19.11.

18.30 – Zahajovací koncert v prostorách Sněmovního sálu minoritského kláštera v Opavě – vystoupí Opavský středoškolský sbor Luscinia, sbormistr Jiří Slovík

20.11.

10.00 – přehlídková vystoupení sborů ve II. kategorii v prostorách Sněmovního sálu minoritského kláštera v Opavě

18.00 – Slavnostní závěrečný koncert na zámku v Hradci nad Moravicí