NIPOS > OPAVA CANTAT

OPAVA CANTAT

Osmý ročník celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů OPAVA CANTAT 2016 se uskuteční ve dnech 25. – 26. listopadu 2016 v Opavě. Přehlídku z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury a pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana pořádá NIPOS ve spolupráci s dalšími subjekty.

Letošní ročník přehlídky je zároveň jubilejním – studentské sbory se v Opavě setkají již podvacáté. Přehlídka přivítá 15 středoškolských pěveckých sborů z celé České republiky, které byly vybrány z postupových přehlídek v jednotlivých krajích. V Opavě se představí sbory dvou kategorií. Kategorie soutěžní přednese povinnou skladbu – jednu z vítězných skladeb Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2016, kterou každoročně vyhlašuje NIPOS. Nesoutěžní kategorie vystoupí s volným programem, povinně zahrnujícím jednu lidovou píseň. V rámci přehlídky se navíc vybrané sbory zúčastní výchovných koncertů v opavských školách. Sborový festival zahájí svým vystoupením Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava pod vedením sbormistra Adama Sedlického. Na závěrečném koncertě uslyšíme ty nejzajímavější interpretace letošního ročníku vybrané odbornou porotou. Přehlídku zakončí sbory společným zpěvem chorálu Svatý Václave a sboru Proč bychom se netěšili z opery Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany pod vedením sbormistra Michala Vajdy. Přehlídka se koná v prostorách auly Střední školy průmyslové a umělecké Opava, kostela sv. Hedviky v Opavě a zámku v Hradci nad Moravicí.

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů má koncepčně provázaný systém postupových přehlídek, které se na jaře pořádají v jednotlivých krajích České republiky a vrcholu v podobě celostátní přehlídky OPAVA CANTAT.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a primátora statutárního města Opava Radima Křupaly, pořádají NIPOS-ARTAMA a Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Přehlídka probíhá za finančního přispění Statutárního města Opava a Moravskoslezského kraje.

Program

pátek 25. 11.

14.00     přehlídková vystoupení kategorie II v aule SŠPU Opava

19.30     zahajovací koncert v kostele sv. Hedviky v Opavě, vystoupí pěvecký sbor Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

sobota 26. 11.

10.00     soutěžní vystoupení kategorie I v aule SŠPU Opava

19.30     závěrečný koncert oceněných sborů, společný ateliérový program na zámku v Hradci nad Moravicí 

Vstup zdarma