NIPOS > OPAVA CANTAT

OPAVA CANTAT

Sedmý ročník celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů OPAVA CANTAT 2015 se uskuteční ve dnech 20.– 1. listopadu 2015 v prostorách Kulturního domu Na Rybníčku, kostela sv. Hedviky v Opavě a Kulturního domu v Dolním Benešově.

Letošní ročník přehlídky přivítá 15 středoškolských pěveckých sborů z celé České republiky, které zvítězily v postupových přehlídkách v jednotlivých krajích. V Opavě se představí sbory dvou kategorií. Kategorie soutěžní přednese povinnou skladbu – jednu z vítězných skladeb Mezinárodní skladatelské soutěže Opava cantat 2015, kterou každoročně vyhlašuje NIPOS-ARTAMA. Nesoutěžní kategorie vystoupí s volným programem, povinně zahrnujícím jednu lidovou píseň. V rámci přehlídky se navíc vybrané sbory zúčastní výchovných koncertů v opavských školách. Sborový festival zahájí svým vystoupením loňský vítěz – smíšený pěvecký sbor Puellae et Pueri Nový Jičín pod vedením sbormistra Karla Dostála. Na závěrečném koncertě pak uslyšíme ty nejzajímavější interpretace letošního ročníku vybrané odbornou porotou. Přehlídku zakončí sbory společným zpěvem několika skladeb v duchu nastávajícího adventního času, které nazkouší ve společném ateliéru pod vedením Jiřího Slovíka.

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů má koncepčně provázaný systém postupových přehlídek, které se na jaře pořádají v jednotlivých krajích České republiky, a vrcholu v podobě celostátní přehlídky OPAVA CANTAT.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, pořádají NIPOS-ARTAMA a Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Přehlídka probíhá za finančního přispění Statutárního města Opava a Moravskoslezského kraje.

Program

pátek 20. 11.

14.00     přehlídková vystoupení I. kategorie v Kulturním domě Na Rybníčku 

20.00     zahajovací koncert v kostele sv. Hedviky v Opavě, vystoupí pěvecký sbor Puellae et Pueri Nový Jičín

sobota 21. 11.

10.00     soutěžní vystoupení kategorie II. v Kulturním domě Na Rybníčku 

20.00     závěrečný koncert oceněných sborů, společný ateliérový program v Kulturním domě Dolní Benešov 

Vstup zdarma

Kontakty pro média:

Eliška Slovíková, hlavní organizátor,  mob.: +420 603 770 640, e-mail: eslovikova@seznam.cz

Jan Pirner, NIPOS, útvar ARTAMA, tel: +420 221 507 975, e-mail: pirner@nipos-mk.cz

Marcela Hančilová, NIPOS, public relations, tel: 773 699 368, e-mail: hancilova@nipos-mk.cz