NIPOS > OPAVA CANTAT

OPAVA CANTAT

Šestý ročník celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů OPAVA CANTAT 2014 se uskuteční ve dnech 14. – 15. 11. 2014 v prostorách kostela svaté Hedviky, Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě a Kulturního domu v Dolním Benešově.

Letošní ročník přehlídky přivítá 15 středoškolských pěveckých sborů z celé České republiky, které zvítězily v postupových přehlídkách v jednotlivých krajích. V Opavě se představí sbory obou kategorií – soutěžní s povinnou skladbou a nesoutěžní s volným programem. Vybrané sbory se v průběhu přehlídky zúčastní výchovných koncertů v opavských školách a představí se ve společném ateliéru pod vedením Marka Valáška.

Letošní ročník se koná v rámci Roku české hudby, který vychází z tradice výročí významných skladatelů, interpretů a organizací v letech zakončených čtyřkou, a proto bude letošní program zahrnovat četné skladby českých autorů. Na závěrečném koncertě se setkají všechny přítomné sbory a přehlídku zakončí společným pěveckým vystoupením – částí Dvořákovy Mše D dur.

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů má koncepčně provázaný systém postupových přehlídek, pořádaných na jaře v jednotlivých krajích České republiky. Vyvrcholením je podzimní celostátní přehlídka OPAVA CANTAT.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, pořádají NIPOS-ARTAMA a Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Přehlídka probíhá za finančního přispění Statutárního města Opava a Moravskoslezského kraje.

Program

pátek 14. 11.

14.00     přehlídková vystoupení II. kategorie v Kulturním domě Na Rybníčku 

20.00     zahajovací koncert v kostele sv. Hedviky v Opavě, vystoupí pěvecké sbory Luscinia a Besharmonie

sobota 15. 11.

10.00     soutěžní vystoupení I. kategorie v Kulturním domě Na Rybníčku 

20.00     závěrečný koncert oceněných sborů, společná ateliérová skladba v Kulturním domě v Dolním Benešově 

Vstup zdarma