NIPOS > OPAVA CANTAT

OPAVA CANTAT

Čtvrtý ročník celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů, Opava cantat 2012, se uskuteční ve dnech 15. – 18. 11. 2012 v prostorách kostela sv. Václava, Sněmovního sálu minoritského kláštera v Opavě a Kulturního domu Dolní Benešov.
Letošní ročník přehlídky přivítá 16 středoškolských pěveckých sborů z celé České republiky, které zvítězily v postupových přehlídkách v jednotlivých krajích. V Opavě se představí sbory obou kategorií – soutěžní s povinnou skladbou a nesoutěžní s volným programem. V rámci přehlídky navíc vybrané sbory provedou výchovné koncerty v opavských školách a představí se ve společném ateliéru pod vedením sbormistra Jiřího Slovíka. Na zahajovacím koncertě zazpívá absolutní vítěz loňského ročníku, Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře P. J. Vejvanovského, Kroměříž, pod vedením sbormistryně Lenky Poláškové.
 Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů má koncepčně provázaný systém postupových přehlídek, které se na jaře pořádají v jednotlivých krajích České republiky, a vrcholu v podobě celostátní přehlídky OPAVA CANTAT. Počet sborů, které se přihlásily na 4. ročník celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů, potvrzuje, že o sborové umění je v republice zájem.
Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury, pod záštitou primátora Statutárního města Opava pořádají NIPOS-ARTAMA a Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Přehlídka probíhá za finančního přispění Statutárního města Opava a Moravskoslezského kraje.
Vstup zdarma
 Program:

16. 11.
15.00 – soutěžní vystoupení v prostorách Sněmovního sálu minoritského kláštera v Opavě
 
20.00 – zahajovací koncert v kostele sv. Václava v Opavě, vystoupí Smíšený pěvecký sbor Konzervatoře P. J. Vejvanovského, Kroměříž
17. 11.
10.00 – přehlídková vystoupení v prostorách Sněmovního sálu minoritského kláštera v Opavě
18.30 – závěrečný koncert oceněných sborů, společné ateliérové skladby v Kulturním domě Dolní Benešov
 
Kontakt na pořadatele:
Eliška Slovíková, hlavní organizátor
eslovikova@seznam.cz
mob. +420 603 770 640
Barbora Novotná, odborná pracovnice NIPOS-ARTAMA
bnovotna@nipos-mk.cz /
+420 221 507 975
Národní informační a poradenské středisko  pro kulturu (NIPOS), útvar ARTAMA
Blanická 4, P.O.BOX 12, 120 21 Praha 2
www.nipos-mk.cz