OPAVA CANTAT 2013 — postupové přehlídky

POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY OPAVA CANTAT 2013, 5. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

 

HL. MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ
Praha
19. března 2013

Kontakt: Jitka Kmen­tová, Marie Feuersteinová, Gym­názium, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5
e-mail: jitka.kmentova@zatlanka.cz, m.feuersteinova@seznam.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ
Roky­cany
(sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
26. a 27. března 2013
(bude upřesněno vzhledem k množství přihlášených sborů)
Kontakt: Alena Vimrová, ZUŠ Roky­cany, Jirás­kova 181, 337 01 Roky­cany
tel.: 371 724 761, e-mail: a.vimrova@centrum.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
Kar­lovy Vary
(sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
22. března 2013
Kontakt: Jiří Štrunc, Hra­dištní 115, 360 18 Kar­lovy Vary
tel.: 353 227 432, e-mail: struncjiri@seznam.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Tep­lice
4. dubna 2013
(navazuje seminář Klubu sbormistrů 5.–7. dubna 2013) 
Kontakt: Květuše Martín­ková, Gym­názium Tep­lice, Čs. dob­ro­volců 530/11, 415 01 Tep­lice
tel.: 608 535 585, 417 813 024, e-mail: martinkova@gymtce.cz

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
Hra­dec Králové
(sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
26. dubna 2013 
Kontakt: Naďa Gregarová, Středisko amatérské kultury Impuls, Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové
tel.: 773 133 743, 495 582 622, e-mail: divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz

KRAJ VYSOČINA
Tře­bíč
(sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
12. dubna 2013
Kontakt: Radka Adám­ková, DDM Třebíč, příspěvková organizace, Hrádek 964, 674 01 Tře­bíč
tel.: 607 840 395, 568 821 651, e-mail: adamkova@ddmhradek.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno
(sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
21. března 2013
Kontakt: Marie Řídká, ZUŠ Jaro­slava Kva­pila, tř. Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno
tel.: 602 567 443, ridka@primaverabrno.cz
Přihlášku najdete na: www.primaverabrno.cz/prihlaska
Uzávěrka přihlášek: 4. března 2013

OLOMOUCKÝ KRAJ
Uničov
(sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
12. dubna 2013
Kon­takt: Gab­riela Outra­tová, Měst­ské kul­turní zaří­zení Uni­čov, Morav­ské nám. 1143, 783 91 Uničov
tel./fax: 585 054 060, e-mail: gabriela.outratova@seznam.cz
při­hlášku a infor­mace najdete na: www.mkzunicov.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ost­rava
26. března 2013

Pořadatel: Gym­názium Ostrava-Zábřeh, Vol­go­grad­ská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Kontakt: Lenka Veli­kov­ská, e-mail: CPSPS@seznam.cz