OPAVA CANTAT 2012

POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY OPAVA CANTAT 2012, 4. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKY STŘEDOŠKOLSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ

 

 

HL. MĚSTO PRAHA A STŘEDOČESKÝ KRAJ
Praha
17. dubna 2012

Kontakt: Jitka Kmen­tová, Marie Feuersteinová, Gym­názium, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5
e-mail: jitka.kmentova@zatlanka.cz, m.feuersteinova@seznam.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ
Roky­cany
(sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
28. března 2012

Kontakt: Alena Vimrová, ZUŠ Roky­cany, Jirás­kova 181, 337 01 Roky­cany
tel.: 371 724 761, e-mail: a.vimrova@centrum.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
Kar­lovy Vary
(sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
23. března 2012
Kontakt: Jiří Štrunc, Hra­dištní 115, 360 18 Kar­lovy Vary
tel.: 353 227 432, e-mail: struncjiri@seznam.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Tep­lice
22. března 2012

Kontakt: Květuše Martín­ková, Gym­názium Tep­lice, Čs. dob­ro­volců 530/11, 415 01 Tep­lice
tel.: 608 535 585, 417 813 024, e-mail: martinkova@gymtce.cz

KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ
Hra­dec Králové
(sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
26. března 2012 
Kontakt: Naďa Gregarová, Středisko amatérské kultury Impuls, Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové
tel.: 773 133 743, 495 582 622, e-mail: divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz

KRAJ VYSOČINA
Tře­bíč
(sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
16. dubna 2012
Kontakt: Radka Adám­ková, DDM Třebíč, příspěvková organizace, Hrádek 964, 674 01 Tře­bíč
tel.: 607 840 395, 568 821 651, e-mail: adamkova@ddmhradek.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno
(sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
29. a 30. března 2012

Kontakt: Marie Řídká, ZUŠ Jaro­slava Kva­pila, tř. Kpt. Jaroše 24, 602 00 Brno
tel.: 602 567 443, ridka@primaverabrno.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Uničov
(sou­časně s pře­hlíd­kou dět­ských pěvec­kých sborů)
30. března 2012
Kon­takt: Gab­riela Outra­tová, Měst­ské kul­turní zaří­zení Uni­čov, Morav­ské nám. 1143, 783 91 Uničov
tel./fax: 585 054 060, e-mail: gabriela.outratova@seznam.cz
při­hlášku a infor­mace najdete na: www.mkzunicov.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ost­rava
24. dubna 2012

Pořadatel: Gym­názium Ostrava-Zábřeh, Vol­go­grad­ská 6a, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Kontakt: Lenka Veli­kov­ská, e-mail: CPSPS@seznam.cz