OPAVA CANTAT 2012

Celo­státní pře­hlídka stře­do­škol­ských pěvec­kých sborů 2012

Postu­pové pře­hlídky Celo­státní pře­hlídky stře­do­škol­ských pěvec­kých sborů 2012 — výsledky ve for­mátu pdf.

Postupová přehlídka Brno 2012
Postupová přehlídka Hradec Králové 2012
Postupová přehlídka Ostrava 2012
Postupová přehlídka Praha 2012
Postupová přehlídka Rokycany 2012
Postupová přehlídka Teplice 2012
Postupová přehlídka Třebíč 2012
Postupová přehlídka Uničov 2012


ComodoSMoGN.T.C.porota