OPAVA CANTAT 2011

Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů 2011

Postu­pové pře­hlídky Celo­státní pře­hlídky stře­do­škol­ských pěvec­kých sborů 2010 — výsledky ve for­mátu pdf

Postupová přehlídka Hradec Králové 2011
Postupová přehlídka Karlovy Vary 2011
Postupová přehlídka Kuřim 2011
Postupová přehlídka Litovel 2011
Postupová přehlídka Ostrava 2011
Postupová přehlídka Praha 2011
Postupová přehlídka Rokycany 2011
Postupová přehlídka Teplice 2011
Postupová přehlídka Třebíč 2011