Online seminář Účetnictví příspěvkových organizací v praxi kultury

25. května 2021, 10–14 hod. / Zoom

Lektorkou bude Ing. Simona Pacáková.
Auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně v oboru ekonomika. Je předsedkyní Metodické rady Svazu účetních ČR a zastupuje tuto organizaci v Národní účetní radě. Velmi zkušená lektorka se specializací na organizační složky státu a neziskový sektor.

kurzovné: 700 Kč
uzavření registrace přihlášek: 3. května 2021
kontakt: ladrova@nipos.cz

Pokud budete mít zájem o účast na semináři, vyplňte, prosím, tento formulář:

VYPLNIT FORMULÁŘ

Neplaťte předem. Po uzavření registrace vám zašleme fakturu (e-mailem), po obdržení platby vám zašleme přístupové údaje k semináři. Účastnický poplatek je možné vrátit pouze na základě písemné omluvy z důvodu nemoci do 18. 5. 2021.

Obsahem online semináře budou mimo jiné:

 • Zákon o evidenci skutečných majitelů – výjimka pro obce a příspěvkové organizace
 • Dlouhodobý nehmotný majetek v účetnictví a v daních od 1. 1. 2021
 • Dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a v daních od 1. 1. 2021
 • Technické zhodnocení od roku 2021
 • Mimořádné daňové odpisy
 • Změny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v DPH
 • Stravenkový paušál v dani z příjmů a v účetnictví
 • Změny ve vyhlášce o FKSP
 • Vykazování bezúplatných plnění (věcných darů) u poskytovatele a příjemce – zejména v souvislosti s covid-19
 • Nové závěry koordinačních výborů s dopadem na neziskový sektor
 • Změny ve vyhlášce 410/2009 pro rok 2021

V rámci online semináře se lektorka bude věnovat vašim dotazům a podnětům. Dotazy můžete zasílat předem na adresuladrova@nipos.cz

Určeno pro pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem a ÚSC v oblasti kultury, pracovníky obecních, městských a krajských úřadů a další zájemce o tuto problematiku.