Online seminář Účetnictví příspěvkových organizací v praxi kultury

Datum konání: 17. května 2023, 10–14 hod.

Lektorka: Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně v oboru ekonomika. Je předsedkyní Metodické rady Svazu účetních ČR a zastupuje tuto organizaci v Národní účetní radě. Velmi zkušená lektorka se specializací na organizační složky státu a neziskový sektor.

kurzovné: 800 Kč
uzavření registrace přihlášek: 20. dubna 2023
kontakt: ladrova@nipos.cz

Pokud budete mít zájem o účast na semináři, vyplňte, prosím, tento formulář.

Neplaťte předem. Po uzavření registrace vám zašleme fakturu (e-mailem), po obdržení platby vám zašleme přístupové údaje k semináři.

Účastnický poplatek je možné vrátit pouze na základě písemné omluvy z důvodu nemoci do 10.5.2023

Obsahem online semináře budou mimo jiné:

  • Novinky v účetnictví pro rok 2023
  • Novinky v daních pro rok 2023
  • Dotace (účetně, daňově)
  • DPH – ekonomická a neekonomická činnost příspěvkových organizací ve vazbě na přijaté dotace
  • Zajímavé účetní případy, např. výdaje a příjmy příštích období, účtování tvorby a čerpání peněžních fondů, atd.
  • Judikáty vztahující se k neziskovým organizacím
  • Aktuální informace k připravovanému novému zákonu o účetnictví
  • Diskuse

V rámci online semináře se lektorka bude věnovat vašim dotazům a podnětům. Dotazy můžete zasílat předem na adresu: ladrova@nipos.cz

Určeno pro pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem a ÚSC v oblasti kultury, pracovníky obecních, městských a krajských úřadů a další zájemce o tuto problematiku.