Online seminář Účetnictví příspěvkových organizací v praxi kultury

26. května 2022, 10–14 hod.

Lektorka: Ing. Simona Pacáková, auditorka, daňová poradkyně, soudní znalkyně v oboru ekonomika. Je předsedkyní Metodické rady Svazu účetních ČR a zastupuje tuto organizaci v Národní účetní radě.

kurzovné: 700 Kč
uzavření registrace přihlášek: 3. května 2022
kontakt a dotazy: ladrova@nipos.cz

Obsahem online semináře budou mimo jiné:

·         tvorba FKSP – stanovisko MF vydané v roce 2022, zálohová tvorba FKSP,

·         zajímavé účetní případy (dohadné položky aktivní a pasivní, účtování dotací a další),

·         DPH – ekonomická a neekonomická činnost příspěvkových organizací ve vazbě na přijaté dotace,

·         soudní rozhodnutí SDEU vztahující se k neziskovým organizacím,

·         aktuální informace k připravovanému novému zákonu o účetnictví

V rámci online semináře se lektorka bude věnovat vašim dotazům a podnětům. Dotazy můžete zasílat předem na adresu: ladrova@nipos.cz

Určeno pro pracovníky příspěvkových organizací zřizovaných státem a ÚSC v oblasti kultury, pracovníky obecních, městských a krajských úřadů a další zájemce o tuto problematiku.

Pokud budete mít zájem o účast na semináři, vyplňte, prosím, níže uvedený formulář:

Vyplnit formulář

Účastnický poplatek je možné vrátit pouze na základě písemné omluvy z důvodu nemoci do 18.5.2022

Neplaťte předem. Na základě registrace vám zašleme fakturu (e-mailem), po obdržení platby vám zašleme přístupové údaje k semináři.