Online seminář Pracovně právní a mzdové otázky v provozní praxi příspěvkových organizací působících v oblasti kultury

18. října 2022, 10.00-14.00 hod

Lektor JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., je odborník na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Pracoval na právním odd. ČMKOS, přednáší na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

kurzovné: 500 Kč (vratné pouze na základě písemné omluvy z důvodu nemoci do 10. 10. 2022)

kontakt: ladrova@nipos.cz

uzavření registrace přihlášek: 23. 9. 2022

Pokud budete mít zájem o účast na semináři, vyplňte, prosím, níže uvedený formulář:

Přihláška na online seminář

Neplaťte předem. Na základě registrace vám zašleme fakturu, po obdržení platby vám zašleme přístupové údaje k semináři.

Obsahem první části online semináře bude mimo jiné:

  • Novinky v Zákoníku práce a v souvisejících předpisech (např. Zákon o nemocenském pojištění 187/2006 Sb., Zákon o zaměstnanosti 435/2004 Sb. atd.)
  • Právní úprava a vykazování délky dovolené v násobcích stanovené týdenní pracovní doby (v hodinách).
  • Podmínky vzniku práva na dovolenou, návaznosti na rozvrhování a evidenci pracovní doby.
  • Vliv zameškání směn na dovolenou (odlišný postup oproti dřívějšímu krácení dovolené).
  • Doručování písemností do vlastních rukou, jednodušší pravidla doručování poštou po novele zákoníku práce.
  • Řešení problémových zaměstnanců (skončení pracovního poměru)
  • Pracovní cesty a cestovní náhrady
  • Výhody a nevýhody dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • Podmínky pro výkon práce z domova
  • Skloubení pracovního a osobního života zaměstnanců a dopady na zaměstnavatele

V druhé části online semináře se bude lektor věnovat vašim dotazům a podnětům. Dotazy zasílejte předem na adresu: ladrova@nipos.cz