ONLINE seminář Pracovně právní a mzdové otázky v provozní praxi příspěvkových organizací působících v oblasti kultury

31. března 2021, 10–14 hod. / Zoom


Lektor: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., odborník na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení. Pracoval na právním odd. ČMKOS, přednáší na Katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Publikuje v odborném tisku a je autorem řady publikací v oblasti pracovního práva, včetně komentářů k zákoníku práce.

kurzovné: 400 Kč
uzavření registrace přihlášek:  4. března 2021
kontakt: ladrova@nipos.cz

Pokud budete mít zájem o účast na semináři, vyplňte, prosím, níže uvedený formulář.

Přihláška na online seminář „PRACOVNÍ PRÁVO“ – 31. 3. 2021

VYPLNIT FORMULÁŘ

Neplaťte předem. Na základě registrace vám zašleme fakturu, po obdržení platby vám zašleme přístupové údaje k semináři.

Obsahem první části online semináře bude mimo jiné:

  • Nová právní úprava dovolené od 1. 1. 2021.
  • Vysvětlení vyjádření délky dovolené v násobcích stanovené týdenní pracovní doby (v hodinách).
  • Podmínky vzniku práva na dovolenou, návaznosti na rozvrhování a evidenci pracovní doby.
  • Vliv zameškání směn na dovolenou (odlišný postup oproti dřívějšímu krácení dovolené).
  • Doručování písemností do vlastních rukou, jednodušší pravidla doručování poštou po novele zákoníku práce.
  • Informace o dalších změnách v zákoníku práce – Směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a Směrnice o slaďování rodinného a profesního života.

V druhé části online semináře se bude lektor věnovat vašim dotazům a podnětům. Dotazy můžete zasílat předem na adresu: ladrova@nipos.cz