Online seminář Pracovně právní a mzdové otázky v provozní praxi příspěvkových organizací působících v oblasti kultury

Datum konání: 12. října 2023, 10–14 hod.

Lektorka: Mgr. Denisa Heppnerová, specialistka na pracovní právo a lektorka s praxí v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů. Spoluautorka komentářů k zákoníku práce.

Účastnický poplatek :  500,00 Kč  (Účastnický poplatek je možné vrátit pouze na základě písemné omluvy z důvodu nemoci do 6.10.2023)

Uzavření registrace přihlášek: 20. září 2023
Kontakt: ladrova@nipos.cz

Pokud budete mít zájem o účast na semináři, vyplňte, prosím, tento formulář.

Cílem online semináře je seznámit posluchače s připravovanou novelou zákoníku práce.

Obsahem první části online semináře budou především tato témata:

 • Změny v úpravě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr:
  –    Rozvrhy pracovní doby
  –    Jak se vypořádat s písemným rozvrhem práce a povinností zaměstnavatele o rozvrhu pracovní doby informovat zaměstnance
  –    Další nové povinnosti u dohod: evidence, příplatky, odpočinky, překážky v práci
  –    Dovolená pro zaměstnance pracující na základě dohod
 • Rovnováha mezi pracovním a rodinným životem:
  –    Změny u žádosti o čerpání rodičovské dovolené
  –    Žádost zaměstnance pečujícího o děti o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, právo na odůvodněnou odpověď
  –    Žádost zaměstnance pečujícího o děti o možnost pracovat na dálku
 • Uzavírání smluv s využitím elektronickým nástrojů a doručování písemností do vlastních rukou
  –    Nové možnosti doručení datovou schránkou nebo při použití sítě nebo služby elektronických komunikací
  –    Možnosti a důsledky právního jednání (uzavírání smluv) v elektronické formě, právo zaměstnance odstoupit od uzavřené smlouvy
 • Práce na dálku:
  –    Písemná dohoda o výkonu práce na dálku
  –    Náklady spojené s výkonem práce, kompenzace nákladů s možností paušální částky

V druhé části online semináře se bude lektorka věnovat vašim dotazům a podnětům. Dotazy zasílejte předem na adresu:   ladrova@nipos.cz

Po uzavření registrace přihlášek bude zaslána faktura na vámi uvedený e-mail.

Po obdržení platby vám zašleme přístupové údaje k semináři.