Omezení služeb poskytovaných organizací NIPOS

  • MK s okamžitou platností zakazuje zahraniční pracovní cesty zaměstnanců příspěvkových organizací.
  • Dnem 12. března se ruší provoz veřejné knihovny
  • Ruší se přehlídka pěveckých sborů Choralia v Praze (21. 3.) a seminář Management a marketing v praxi kulturních organizací plánovaný na 2. dubna.
  • Útvar ARTAMA bude koordinovat případné posuny termínů a změny v organizaci postupových přehlídek, které jsou plánovány na březen a první polovinu dubna

Platnost opatření – do 3. 4. 2020, poté, pokud vláda nerozhodne jinak, budou vydána další.

Praha 11. 3. 2020
Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka