OMC pracovní skupina Role umělců a kulturních institucí při participaci obyvatel na kultuře

Ministerstvo kultury má v gesci účast v OMC Expertní pracovní skupině „Policies and good practices in the public arts and in cultural institutions to promote better access to and wider participation in culture“, která pracovala v letech 2011 – 2012. Jejím posláním bylo hledání cest určení politiky a osvědčených postupů veřejných kulturních institucí na podporu lepšího přístupu a širší účasti obyvatel v kultuře, včetně znevýhodněných skupin a skupin vystavených chudobě a sociálnímu vyloučení.

Závěrečná zpráva z října 2012 v anglickém jazyce je ke stažení zde: OMC Final Report

Částečný překlad Závěrečné zprávy v českém jazyce je ke stažení zde: OMC Final Report (cz)