Ohlédnutí za přípravným seminářem 2024 Hranice Designu

Ohlédnutí za přípravným seminářem k celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže 2026: Hranice Designu

Termín: víkend 13.–14. dubna 2024
Místo konání: Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem
Pořadatelé: Nipos-Artama, projekt Identita a Designéři dětem.

Lektoři: Filip Kraus (Typografie a navrhování písma), Michaela Labudová a Pavel Frič (Možnosti plakátu), Helena Šantavá (Jak se dělá dětská kniha), Kateřina Přidalová (Toto není jenom kniha), Dora Dutková (Nakresli příběh), Robert V. Novák (Jak se dělá kniha)

Počet účastníků: 30

18. ročník celostátní přehlídky, který se uskuteční v roce 2026 byl odstartován 1. přípravným seminářem. Proběhl ve dnech 13. a 14. dubna v prostorách Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem ve spolupráci s projektem Identita a Designéři dětem. Víkendové semináře a wokshopy byly velmi intenzivní, nicméně věříme, že naše téma Hranice Designu mezi zúčastněnými pedagogy rezonovalo a bylo jim velkou inspirací pro další práci s dětmi. 

Velké poděkování patří koordinátorce projektu Kateřině Přidalové z uskupení Designéři dětem, vedoucímu katedry Pedagogické fakulty Miloši Makovskému, Markétě Pastorové z NPI, Identitě a samozřejmě lektorům.

Budeme se těšit na další setkání u druhého přípravného semináře letos na podzim, který by se měl uskutečnit v Národní galerii v Praze.

Ohlédnutí za přípravným seminářem Markéty Pastorové, NPI

Téma grafického designu v sobě zahrnuje vizuální komunikaci jako takovou, typografii, plakát, komplexní tvůrčí proces, na jehož konci je kniha jako začátek interakce se čtenářem.  Vždy se jedná o nějaký příběh a možnosti jeho vizuálního ztvárnění. Grafický design tak osciluje mezi svobodným uměleckým počinem a naplněním stanoveného nebo domluveného zadáním. V každém případě se však jedná o službu společnosti, kultuře, vzdělanosti, a estetické náročnosti.

Téma „Hranice designu“ je poněkud z jiného ranku, než témata přehlídek předcházejících, byť  téma „Atakující obrazy“ (2016)  se dotklo mezioborových přesahů, tak výraznou příležitost pro jejich zkoumání přináší právě až hledání hranic designu (i v rámci jednotlivých uměleckých disciplín).

Přípravný seminář postupně odhaloval co vše se s grafickým designem spojeno a co vše se posléze může projevit v konkrétních pedagogických přístupech a zadáních pro tvůrčí činnost.

Zkusme si připomenout  alespoň v hrubém „rastru“ čeho všeho se téma může týkat:

Typografie – vývoj písma, technologických nástrojů a procesů; typografické a kaligrafické písmo; grafické podoby písma spojené s významnými osobnostmi; od kovové sazba k digitální – proměny skrze vývoj technologií; znaky a jejich vzájemné vztahy; umělecký přístup k tvorbě písma.; strategie grafického designéra vzhledem k cílové skupině; „komunikace- čitelnost- srozumitelnost“; propojení výtvarného a grafického designu;  výběr a experimenty s materiály, metodami a technikami; propojení obrazu a typografie, technologie a jejich ovlivnění vizuálního jazyka; plakát jako propojení hudby a vizuálního jazyka; plakát a exprese; divadelní plakát; kulturní kontexty plakátu; vizuální komunikace a její účinky; komunikační účinky plakátu; ilustrace jako fenomén; „chyba“, jako odrazový můstek pro nová řešení;  hranice zadání jako impuls k objevení neočekávaného; prostor pro zúročení náhody;  kniha jako svébytný umělecký objekt; od nápadu k produktu; osobní zodpovědnost za výsledek; odvaha k náhodě, humor a tajemství. 

Dramaturgie semináře byla výborná, logicky gradovala obsah. Výrazné osobnosti lektorů a různorodost jejich „záběru“ a přístupů k tvorbě sjednocovala jejich energie, jasně formulované myšlenky, konkrétní inspirační zdroje, kontexty osobní, kulturní, umělecké a pedagogické. 

Závěrem…

… si připomeňme ještě pár myšlenek z knihy „Toto není jenom kniha“ do Kateřiny Přidalové, které byla v letošním roce nominována na cenu Magnesia litera:

  • Doslovnost je někdy nuda
  • Nebojte se texty vnímat jako obrazy
  • Bílé místo, neznamená prázdné
  • Kdo chce pravidla porušovat, musí je znát!

A jak přemýšlet dál? Možná si začít postupně společně se svými žáky mapovat vše, co nás ve spojitosti s grafickým designem napadá, jakých dalších oborů se díky němu můžeme dotýkat a co nás samotné na něm nejvíce láká, přitahuje, překvapuje.  A také, jak se v důsledku vývoje technologií mění, stává se pro nás dosažitelnějším. Ale současně bychom měli vnímat i svoji odpovědnost za to, co do sdíleného prostoru „pouštíme“.  

Nevím, jestli existuje něco jako grafická esej, ale proč se nad její možnou podobou nezamyslet.

Ohlédnutí za přípravným seminářem Kateřiny Přidalové, Designéři dětem

První série přípravných workshopů k celostátní přehlídce výtvarných prací 2026 dopadla nad očekávání báječně. 

Projekt Identita, mapuje současnost a historii našeho grafického designu. Proto jsou přípravné workshopy pro učitele výtvarných oborů v roce 2024 právě ve znamení grafického designu. 

Účastníci a účastnice si pochvalovali nad očekávání inspirativní víkend
. A kromě přednášek si pod vedením lektorů vyzkoušeli i stěžejní principy tvorby. Všichni si to užili, počasí nám přálo a na podzim se těšíme na další sérii v Praze.