NF NKST 2010

Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2010

Z pověření Ministerstva kultury pořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Praha ( NIPOS) – útvar ARTAMA 20. jubilejní ročník Národního festivalu neprofesionálních komorních symfonických těles 2010.

Letošní festival se realizoval v 5 etapách, odeznělo 8 koncertů v 6 městech: Hradci Králové, Ústí nad Labem, Bučovicích, Šlapanicích, Boskovicích a ve Stěžerách u Hradce Králové.
Dramaturgie Národního festivalu 2010 obsahovala díla klasických českých i světových autorů, neopomněla však ani skladby soudobých českých tvůrců. Festivalu se zúčastnilo 11 orchestrů (6 komorních, 3 symfonické a 2 malá tělesa) a 16 flétnových souborů. Celkem se festivalu zúčastnilo 343 účinkujících hudebníků.

Zahajovací etapy NF, která se konala v sále Filharmonie Hradec Králové, se jako spolupořadatel ujal komorní orchestr ZUŠ PRIMAVERA z Hradce Králové (um. vedoucí Jaromír Křováček). K účinkování byl pozván Litomyšlský symfonický orchestr (dirg. Jan Šula), Komorní orchestr Univerzity Hradec Králové (dirg. Jaromír Křováček) a Studentský symfonický orchestr DECAPODA ze ZUŠ J. Kociana z Ústí nad Orlicí (dirg. Miluše Barvínková). Průvodním slovem provázela Mgr. Ivana Musílková, redaktora Českého rozhlasu Hradec Králové. Na závěr koncertu přednesli všichni účinkující společně skladbu Císařský valčík Johanna Strausse, pod vedením rakouského dirigenta Geralda Maira. Funkci koncertního mistra v této skladbě převzal Pavel Šíblo.
Koncert měl úžasnou atmosféru, na pódiu spolu hráli muzikanti čtyř generací. Nejmladší houslistce bylo 9 let, nejstaršímu muzikantovi 76 let. Obecenstvo i účinkující se spojilo ve společné symbiose hudby a porozumění.

Třetí etapa byla rozložena do dvou dnů. V sobotu se konal koncert v zámku Bučovice, kde mimo pořadatelský Kyjovský komorní orchestr (um. ved ing. Jan Sáraz) vystoupil flétnový soubor SYRINX Praha (um. ved. Magdalena Bílková Tůmová) a BASFIFA Praha (um. ved. Lubomír Novák).
V neděli pokračovala festivalová etapa v sále Sokolovny ve Šlapanicích. Mimo Kyjovský KO vystoupil Smyčcový orchestr ZUŠ Valašské Meziříčí (um. ved. Helena Hrachová), kytarový soubor Quintetto con mandolino Praha a Pardubický komorní orchestr (dirg. Otakar Tvrdý).

Čtvrtá etapa, 9 bienale Setkání flétnových souborů, byla také rozložena do dvou dnů. V sobotu (18. 9.) se konaly koncerty na zámku Boskovice (hlavní sál), v zámeckém skleníku a v Synagoze v židovské čtvrti, v neděli (19. 9.) na třech místech města probíhaly promenádní koncerty (pavilonek v parčíku před zámeckým skleníkem, prostor před městskou radnicí a uprostřed Masarykova náměstí před hotelem Záložna).
Záštitu nad koncertem převzal hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek, finančně přispěla OSA a Jihomoravský kraj.
Diváci i muzikanti si mohli navzájem porovnat výkony jak vyspělých souborů (Travers kvartet Písek, Tibia Pragensis Praha, Pifferaios Lázně Běohrad, Flautae ululatae Třebíč, Fautores Flautae Písek) tak i nastupující flétnové mládeže (Camerata ZUŠ G. Mahlera Humpolec, Flauto Inocenti Kyjov, Flétnový tým ZUŠ Uherský Brod, Kvartet Amabile ZUŠ J. Pravečka Lanškroun, Lanškrounští pištci, Písklata Žulová, Vivat Flauto Grosso Praha Modřany, ZUŠ Pozořice). Koncerty daly možnost nahlédnout jakým způsobem provozují svého koníčka různé generace muzikantů. Bylo dojemné pozorovat s jakou chutí, zápalem a soustředěním vystupují ti nejmenší a s jakým obdivem sledují větší a vyspělejší hráče. A naopak dospělí jihli nad malými rozdychtěnými muzikanty. Bylo to vpravdě nádherné Setkání, plné hudby, radosti, přátelství a dobré vůle.

V pořadí 11. Svatováclavský koncert se konal v kostele sv. Marka ve Stěžerách a byl zařazen jako poslední pátá etapa do Národního festivalu NKST 2010. Spoluorganizátorem etapy bylo KPU o.s. – Kruh přátel umění Evangelisty sv. Marka ve Stěžerách u Hradce Králové (Oldřich Miška a Magdalena Bílková Tůmová).

Záštitu nad koncertem převzal hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc a Římsko-katolická farnost Hradec Králové–Pražské Předměstí. Finanční podporu mimo Ministerstva kultury a OSA poskytla obec Stěžery a Rada zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Výtěžek z tohoto benefičního koncertu bude věnován ve prospěch nových zvonů pro kostel sv. Marka. Dalšími mediálními partnery mimo ČR 3-Vltava byl Český rozhlas Hradec Králové, Rádio Proglas a TV NOE. Na koncertu se představila MgA. Magda Bílková Tůmová – příčná flétna v doprovodu Mgr. Tomáše Vachouška – varhany, flétnový soubor Amabile z Lanškrouna (um.ved. Marta Obrová) a Jablonecké komorní sdružení (um. ved. Pavel Hübner) se svými sólisty: Alena Hübnerová – housle, Kristýna Stoklasová – alt, Jaroslav Smola – tenor.Důstojný závěr koncertu patřil Svatováclavskému chorálu, ve kterém se při zpěvu spojili účinkující i obecenstvo. Slavnostní atmosféru dokreslil reprodukovaný zvuk zvonů.
Obč. sdružení KPU má snahu svojí činností dopomoci k návratu chybějících zvonů do věže Stěžerského kostela. Původně bývaly ve věži kostela zavěšeny tři zvony. Dva z nich, ty větší, byly odebrány pro válečné účely (l. a 2.světová válka). Ve věži tak zůstal jediný zvon, ten nejmenší, vážící 50 kg, z roku 1409. Výtěžek z tohoto benefičního koncertu bude věnován ve prospěch nových zvonů pro kostel ve Stěžerách.

Všechny festivalové koncerty natáčel Český rozhlas 3 pro svůj pořad Slovo o hudbě, který se vysílá vždy v úterý v 17.00 hodin na stanici Vltava. Rozhovory s uměleckými vedoucími i představiteli institucí vedl a zaznamenal redaktor Mgr. Petr Kadlec.

Skončil jubilejní 20. ročník Národního festivalu NKST 2010. Zaznamenal naplnění koncepčních záměrů. Plně potvrdil životnost stávající koncepce a její přínos ke kulturnímu životu v místech konání festivalových koncertů. Účastníkům přinesl nové podněty z oblasti dramaturgie a interpretace, ukázal možnosti různého nástrojového seskupení i využití. Potvrdil, že lidská touha, odhodlání, entuziasmus a výdrž překoná překážky, které se zdály být nepřekonatelné a přinese řešení zdánlivě neřešitelného.

Soňa Hanzalová, hudební oddělení ARTAMA, NIPOS