Výsledky Festivalu sborového umění 2010

53. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SBOROVÉHO UMĚ
25. — 27. června 2010, Jihlava

Z pově­ření a za finanč­ního při­spění Minis­ter­stva kul­tury pořádal NIPOS-ARTAMA a Spo­leč­nost pro FSU, o. s., Jih­lava spolu s dal­šími orga­ni­za­cemi a institucemi.

Protokol o výsledcích soutěže komorních pěveckých sborů
při 53. ročníku Festivalu sborového umění (pdf) – Výsledky 53. FSU 2010

54. ročník FSU Jihlava proběhne 24. – 26. června 2011 v Jihlavě. Sbory se mohou hlásit do soutěžní nebo přehlídkové části festivalu na adrese dankova@nipos-mk.cz do konce února 2011.

DSC_0045-1.jpg,CANTICA LAETITIA Zlín, FSU 2010

CANTICA LAETITIA Zlín

 
DSC_0059-1.jpg, BUBUREZA,FSU 2010

BUBUREZA Praha