Informace o 13. celostátní přehlídce výtvarných prací dětí a mládeže 2010

16. – 18. dubna 2010 se sešlo v monumentálních prostorách Sladovny v Písku 80 výtvarných pedagogů z celé republiky, aby na vernisáži slavnostně završilo tříleté období příprav na 13. celostátní přehlídku výtvarných prací dětí a mládeže. Přehlídky, organizované NIPOS-ARTAMA z pověření Ministerstva kultury, jsou ojedinělou akcí ve výtvarném oboru. Nemají charakter soutěže , ale ukazují současnou úroveň metodických postupů pedagogů v zájmových výtvarných činnostech s dětmi a mládeží. Všechny byly vždy přínosné tím, že kvalitativně posunuly vývoj české výtvarné výchovy. Vysokou kvalitu a pedagogické novátorství přináší i současná přehlídka v Písku.

Na 13. celostátní přehlídku se přihlásilo 47 škol a zájmových útvarů, 70 pedagogů se 75 výtvarnými projekty, na kterých pracovalo téměř 1800 dětí z celé republiky. Vystaveny jsou všechny zaslané práce všech věkových kategorií do 19 let: kresba, malba, grafika, objektová a akční tvorba, instalace, fotografie a film, elektronická média a další. Porota kurátorů odměnila cenami 17 výtvarných pedagogů a dalších 8 projektů ocenila. Vernisáž zahájil ředitel Sladovny pan Jiří Hladký společně s hlavním kurátorem výstavy Janem Svobodou, ceny předal starosta města Písku Ing. Miroslav Sládek, který přijal záštitu nad přehlídkou, stejně, jako hejtman Jihočeského kraje, Mgr. Jiří Zimola.

Doprovodným programem přehlídky byl třídenní rozborový seminář pro výtvarné pedagogy s bohatým programem, od rozborů jednotlivých vystavených projektů s kurátory, po přednášky, workshopy a kunsthistorickou exkurzi do interiérů píseckého hradu.

Jeden z ohlasů:

Vážená paní Synecká,
ráda bych velice poděkovala Vám i všem, kteří se podíleli na zajištění víkendového setkání v Písku. Za skvěle organizovaný seminář, přínosné přednášky a důležité workshopy,  zajímavou výstavu, příjemné a čisté ubytování, krásné místo Sladovny v krásném městě Písku… za to vše děkuji.
Vím, že podobná záležitost stojí neuvěřitelně mnoho úsilí a práce, naznačila
jste, kolik úskalí bylo nutné překonat,… ale jsem přesvědčena o tom, že jsem velmi spokojena nebyla jen já, ale i převážná část mých kolegů.
Moc děkuji.

S pozdravem Hana Vaculíková

 

katalog ve formátu pdf – katalog 2010

[nggallery id=33]