Odkazy související s činností NIPOS

Ministerstvo kultury
Český statistický úřad
Asociace krajů ČR
Národní ústav lidové kultury
Portál veřejné správy České republiky
Svaz měst a obcí České republiky
Spolek pro obnovu venkova
Základní materiály a akce, které se dotýkají rozvoje regionů (na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj)
Informace o možnostech rozvoje venkova a soutěži „Vesnice roku“ (na stránkách Spolku pro obnovu venkova)
Stránky Ministerstva práce a sociálních věcí a stránky portálu MPSV jsou užitečné pro zaměstnavatele i pro zaměstnance.
Stránky Ministerstva financí s možností vyhledávat informace i ve veřejně přístupných databázích.
Euroskop – vše o EU a rozcestník k dalším informacím.
www.neziskovky.cz podporují rozvoj neziskových organizací a informují veřejnost o jejich přínosu pro společnost.
Česká filharmonie
Státní opera Praha
MUZEA A GALERIE:
Národní galerie v Praze
Národní muzeum
Moravská galerie v Brně
Moravské zemské muzeum
Památník Terezín
Muzeum Jana Amose Komenského
Muzeum loutkářských kultur
Muzeum umění Olomouc
Muzeum skla a bižuterie
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Technické muzeum v Brně