Odborná rada pro středoškolský sborový zpěv

Seznam členů odborné rady pro středoškolský sborový zpěv (2018 – 2021)

Mgr. Lucie Gregorovič Fárová

PhDr. Luboš Hána, Ph.D.                            

Mgr. Marie Hánová                        

PaedDr. Helena Kaločová                    

Mgr. Jana Krcháková                    

PhDr. Květuše Martínková               

Mgr. Roman Michálek, Ph.D.                    

Jan Míšek                               

Mgr. et Mgr. Milan Motl, Ph.D.                             

Mgr. Petra Rašíková                       

Mgr. Jaromír Schejbal                     

Mgr. Ing. Libor Sládek                          

Mgr. Jiří Slovík                               

Mgr. Eliška Slovíková                  

Tomáš Stanček                       

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.                       

Mgr. Eva Velická, Ph.D.                            

Mgr. Lenka Velikovská                  

Mgr. Miloslava Vítková                 

Hradec Králové

Chomutov

Chomutov

Vsetín

Vsetín

Teplice

Mořinka

Pardubice

Litomyšl

Orlová

Hradec Králové

Praha

Opava

Opava

Dolní Lutyně

Praha

Praha

Ostrava

Praha