Odborná rada pro sborový zpěv mládeže

Seznam členů odborné rady pro sborový zpěv mládeže (2022–2025)

Mgr. Lucie Gregorovič Fárová

PhDr. Luboš Hána, Ph.D.

Mgr. Marie Hánová

PaedDr. Helena Kaločová

Mgr. Jana Krcháková

Mgr. Roman Michálek, Ph.D.

Jan Míšek

PhDr. Milan Motl, Ph.D.

Mgr. Jan Pelech

Mgr. Petra Rašíková

Mgr. Jaromír Schejbal

Mgr. Ing. Libor Sládek

Mgr. Jiří Slovík

Mgr. Eliška Slovíková

Tomáš Stanček

MgA. et Mgr. Marek Valášek, Ph.D.

Mgr. Alena Vimrová

Mgr. Miloslava Vítková                 

Hradec Králové

Chomutov

Chomutov

Vsetín

Vsetín

Mořinka

Pardubice

Litomyšl

Sušice

Orlová

Hradec Králové

Praha

Opava

Opava

Dolní Lutyně

Praha

Rokycany

Praha