NIPOS > Informace dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Informace dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

NIPOS – Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Fügnerovo náměstí 1866/5
P. O. Box 12 • 120 21 Praha 2

přijímá oznámení, ve smyslu zákona 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů, v platném znění.

Tato oznámení můžete podat prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ , kde jsou dostupné i bližší informace k tématu a to včetně informací týkajících se dalšího vyřizování podaného oznámení.

Kontaktní osobou příslušnou v rámci NIPOS, na kterou se v této souvislosti můžete také obrátit, je paní Blanka Vlčková.

e-mail: whistleblowing@nipos.cz
Telefon: 221 507 939

Poučení:
Ten, kdo podá vědomě nepravdivé oznámení, může se tím dopustit protiprávního jednání. V takovém případě se Oznamovatel nemůže domáhat ochrany před odvetným opatřením.

Samostatné weby NIPOS

Feedback