Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Bylo vyhlášeno 15. kolo příjmu žádostí na Program pro obnovu venkova pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Dotace je určena na výdaje spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Dále je podporováno budování nových stálých výstavních expozic a muzeí s vazbou na místní historii, zajímavosti, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu. Žadateli mohou být obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob a církve a jejich organizace.

Příjem žádostí  je do 27.3.2012. Více naleznete na stránkách SZIF.

Aktualizovaná pravidla naleznete zde.