O soutěži

Dvanáct ročníků Celostátní soutěže dětských pěveckých sborů Porta Musicae proběhlo v Novém Jičíně. Přehlídku pořádalo Sdružení přátel sboru Ondrášek z Nového Jičína a NIPOS-ARTAMA.

Od roku 2022 se soutěž koná v Liberci (pořadateli jsou NIPOS-ARTAMA a Kruh přátel Severáčku, z. s.).

Soutěž se koná jako bienále (každý sudý rok).
Je určena sborům, které by rády získaly zkušenost s účastí v náročné interpretační soutěži koncipované podle mezinárodních pravidel. Je orientována i na sbory umístěné ve zlatém pásmu v minulých ročnících Celostátní přehlídky školních dětských pěveckých sborů a minulých ročníků Porta musicae. Nepočítá se s účastí špičkových sborů, laureátů domácích i zahraničních soutěží se stabilně vysokou interpretační úrovní.

Přihlásit se může každý dětský sbor působící v ČR, který splní podmínky soutěžního programu a věkové hranice. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií.

Hodnocení soutěže je pásmové – sbory budou podle udělených bodů zařazeny do zlatého, stříbrného a bronzového pásma. Porota může udělit zvláštní ceny za dramaturgii soutěžního vystoupení, hlasovou kulturu, dirigentský výkon apod.

Soutěž se každoročně koná z pověření Ministerstva kultury.