O festivalu

Folklorní festival Pardubice – Hradec Králové

Kdyby nebylo potřeby tance, nebylo by různých souborů, kdyby nebylo souborů, nebylo by festivalů. Tato jednoduchá rovnice vysvětluje možná to, proč začaly vznikat a dále existují folklorní soubory, a tedy i folklorní festivaly. Proč tu byla nejdříve snaha uchovat a předat mizející dědictví a proč i další generace přijímají tuto řeč, aby mohly společně sdílet své pocity, vyjádřit své jinde potlačované emoce, získat vědomí, že někam patří…napsala v úvodu almanachu věnovanému prvnímu desetiletí Folklorního festivalu Pardubice – Hradec Králové Daniela Stavělová. Festival pomalu uzavírá již třetí desetiletí svého trvání a slova D. Stavělové nadále rezonují svojí aktuálností. Jak se to tedy s festivalem Pardubice – Hradec Králové má?

První ročník festivalu Pardubice – Hradec Králové se uskutečnil ve dnech 19.–21. června 1992. Tento první krok dal vzniknout zcela novému typu folklorní přehlídky, jejíž základní ideou se stal především její inspirativní a vzdělávací charakter, to vše při zachování co možná nejužšího kontaktu mezi diváky a účinkujícími. V programu se proto kromě jevištně pojatých programů objevily dílny a porovnání různých forem zpracování a přístupů k folklorní tematice. Své místo zde má i volné muzicírování, tanec a zábava jednotlivých účastníků i návštěvníků, stejně jako pořad scénických forem, který je nositelem především uměleckého vidění lidové písně a tance.

Postupem času našly jednotlivé festivalové pořady své místo, vyhovující prostředí i diváky. V ojedinělou, doslova ve švech praskající společenskou a kulturní událost vykrystalizovala páteční Pernštýnská noc, mající charakter staročeského jarmarku, kde kromě folklorních vystoupení mohou návštěvníci vidět historický šerm, folkové kapely a navíc mají možnost si vybrat a zakoupit předměty z nabídky lidových výrobců. Komorněji pojaté pořady se odehrávají na nádvoří pardubického zámku, na Příhrádku a v atriu pardubické radnice, svou atmosférou pojatá jako intimní setkání nokturnového typu. Sobotní pořad Na hradeckém rynku odehrávající se v Žižkových sadech v Hradci Králové je festivalovou novinkou, své diváky si však získal od svého prvního uvedení. Jedním z vrcholů festivalu je pořad scénických forem, který se pravidelně odehrává v Klicperově divadle v Hradci Králové. Tento pořad skýtá ojedinělou příležitost představit umělecké přístupy ke zpracování folklorní tematiky s ohledem na divadelní scénu a její zákony. Pořady sobotního večera se soustřeďují do Šrámkova statku v Pileticích, jehož prostředí je značně inspirativní a stále odhaluje nové možnosti prezentace jevů tradiční lidové kultury. Festival uzavírá komorní nedělní pořad na nádvoří pardubického Zámku. Pomyslný kruh se uzavírá a tam, kde festival svůj další ročník zahájil, také končí. Každoročně se proměňují účinkující soubory, autoři pořadů a vzdělávacích dílen, základní myšlenky a představy, které stály u zrodu tohoto festivalu, však zůstávají i po bezmála dvaceti letech jeho fungování nosné a především otevřené novým tvůrčím podnětům.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA Praha, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o., Mgr. Aleš Mokren – AGENTURA TRADICE.

Podrobné informace o připravovaném programu a minulých ročnících festivalu najdete na www.folklornifestival.cz