O databázi

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS) vyvinulo znalostní web Národní sborová databáze (nsdb.cz), který v současnosti v rámci výzkumu rozšiřuje. Jeho posláním je digitalizovat kulturní obsah jako součást nehmotného kulturního dědictví a přispět k poznání minulosti. Kromě mapování sborové historie je jeho ambicí sestavit a zveřejnit encyklopedická hesla o sbormistrech a vytvořit tak základ Českého sbormistrovského slovníku (1945–2020). Partnerem sborového výzkumu se staly KHV PedF UK a KHV PF UJEP.

Budeme rádi, pokud se rozhodnete svůj sbor do Národní sborové databáze přidat. Je na vás, jaké kontaktní údaje nám v databázi poskytnete k publikování s vědomím, že tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přihlašovací formuláře naleznete pod následujícími odkazy:

Formulář pro sbormistra: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRm5KSkwq22JLbpEa8KmVqzLaSMrPytoCecL8iQhoHaKc5qw/viewform

Formulář pro sbor: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckLdT7lMi07duNNmr1_E3xyH3tM94XkFZHRM_OH-qxr1AftA/viewform 

Fotografie:

Fotografie vaši a vašeho sboru, v dostatečném rozlišení na šířku prosím zasílejte na mail: nsdb@nipos.cz či hanslianova@nipos.cz (větší přílohy přes úschovnu) s označením o jaký sbor se jedná, příp. autora fotografie, a se souhlasem všech, kteří jsou na fotografii vyfotografováni (stačí souhlas za sbor).

Rádi uveřejníme i váš pořadatelský profil, vaši přehlídku, festival, seminář, workshop či konferenci – neváhejte nás kontaktovat.

Služba je zdarma.

Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Hanslianová, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS), Fügnerovo náměstí 5, 120 21 Praha 2, E: hanslianova@nipos.cz