NS AF 2017 – program

37. NÁRODNÍ SOUTĚŽ AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE 2017
12 – 14. 5. 2017, Svitavy

12. 5. „Fabrika“
13. 5. „Fabrika“,knihovna (červený dům), Městské muzeum, „Fabrika“
14. 5.“Fabrika“, Moravská Třebová

PROGRAM:

12. 5. pátek
příjezd – „šňůry“, ubytování, volná zábava

13. 5. sobota
7.00 „šňůry“
10.30 vyhlášení výsledků
12.00–13.00 zahájení výstavy, diskuze nad fotografiemi, zahájení doprovodných výstav
14.00–17.00 A – hodnocení přivezených portfolií jednotlivců, případně kolektivů. Hodnotí Mgr. Josef Ptáček; Doc. Filip Láb; Ph.D., PhDr. Věra Matějů; MvDr. Rudolf Němeček. Každý může vyslechnout hodnocení všech hodnotitelů. (Maximální počet hodnocených 10, úhrada za hodnocení 50 Kč.)
14.00–16.30 B – FOTOSAFARI – společné fotografování v lokalitách v okolí Svitav, individuální fotografování (1. – výsypky v bývalém dole Hřebeč, 2. – technické muzeum Mladějov)
14.00–17.00 C – Strukáž – dílna (maximální počet účastníků 12 osob, úhrada 20 Kč/účastník)
14.00–17.00 prohlídka doprovodných výstav
17.00 příjezd účastníků z Moravské Třebové – komentovaná prohlídka výstavy v muzeu
18.00 setkání GENERACÍ – společné rozbory fotografií mladých a starších autorů samotnými autory. Hodnotícími budou mladí fotografové fotografických dílen, účastnící Fotofestivalu v Moravské Třebové a fotografové, účastníci doprovodného programu
19.00 večerní program:
FOTOJATKA – prezentace fotografických kolekcí významných českých a světových autorů. Prezentaci provede organizátor akce Fotojatka z Českých Budějovic
KDO JE UKRYT ZA WWW… – představení osobností spravující fotografické weby. Seznámení s komunitami sdružujících se kolem těchto internetových stránek. Prezentace jejich tvorby. Hledání odpovědi na otázky: Co Vás vede ke sdružování na fotografických webech? Nechybí Vám osobní setkávání? Znáte se a scházíte se osobně? Pořádáte společné akce? 
Setkání přislíbili: Paladix – Pavel Pola Praha, Ostravaci – Boris Renner Ostrava, Temná komora – Roman Dula, Fotojatka – Jan Flaška České Budějovice. Prezentace přihlášených fotoklubů (zájem sdělí fotokluby do 11. 5. na dagmar.schulzova@kultura-svitavy.cz)
22.00 Setkání účastníků společného večera. Individuální program, občerstvení.

14. 5. neděle
7.00-8.30 likvidace „šňůr“
8.30 odjezd do M. Třebové – Fotofestival M. T.
9.15 zahájení v Muzeu Moravská Třebová – vyhlášení výsledků – vernisáž výstavy
11.00 seminář Terezy z Davle, návštěvy doprovodných výstav
13.00 seminář kameramana Petra Koblovského

Doprovodné výstavy:
–     Slovenské AMFO
–     Hladík vítěz ceny L. Barana 2016
–     Svět kolem nás – Medialog
–     Ohňostroje
–     Fotoklub Turnov
–     SČF – Akty
–     „Ohlédnutí“ vítězové dávných ročníků Vladimír Birgus

Organizační zabezpečení
S výjimkou akcí A, C a ubytování, jsou akce zdarma.
Zájemci o účast na některé ze sobotních odpoledních akcí (A; B; C) se přihlásí do čtvrtka 4. května na adrese sedlacek@nipos-mk.cz
Zájemci o zajištění ubytování oznámí datum ubytování do 4. května na adresu stanky@seznam.cz, zároveň sdělí, zda požadují zajistit dopravu do Moravské Třebové.