Nový studijní program

Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogický fakulta – katedra hudební výchovy otvírá nový studijní program.

POPULARIZACE A ORGANIZACE HUDEBNÍ KULTURY

Chcete porozumět kulturní historii regionu, poznat jeho specifika a možnosti dalšího rozvoje?
Chcete se podílet na organizaci hudebního života také Vašeho regionu?
Chcete získávat pro region nové hudební publikum, nové interprety a zážitky z hudby všech žánrů?
Chcete pomoci popularizovat hudbu ve Vašem městě či obci?

Právě pro Vás je určený náš nový obor Popularizace a organizace hudební kultury!

Tento bakalářský prezenční studijní obor bude otevřen od akademického roku 2010/2011 na Katedře hudební kultury Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni (www.khk.zcu.cz).
Uvedený obor nevyžaduje dovednost ve hře na hudební nástroj ani pěveckou praxi, proto nebudou organizovány talentové přijímací zkoušky. Pro přijetí ke studiu je nutno tedy pouze absolvovat vstupní SCIO-testy.

Podrobnosti o přijímacím řízení a elektronická přihláška na: http://www.fpe.zcu.cz/cz/index.php?co=ud&action=zapis_vse&id=10

letak_popularizace_1