Novinky a plány v kulturní politice a legislativě ČR v roce 2016

Co v novém roce 2016 chystá pro kulturu státní správa? Více peněz pro živou kulturu, novou strategii podpory tradičního lidového umění, schválení plánu uskutečnění státní kulturní politiky a významné novelizace zákonů.

S čím přichází Ministerstvo kultury do nového roku? Především podpora živého profesionálního umění z rozpočtu dosáhla historické výše. Schválená částka 252 511 000 Kč na dotační programy a stipendia je více než o 100 % vyšší než v roce 2013. Většina prostředků je vyhrazena pro tzv. prioritní akce jako velké festivaly. Návrh jejich systémové podpory hodlá ministr kultury Daniel Herman předložit vládě letos na jaře.

Vláda na svém prvním jednání v novém roce 13. ledna schválila Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kultury v České republice na období 2016-2020. Mimo jiné má stabilizovat a zlepšit podmínky pro uskutečnění Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO a také přispět k popularizaci Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR včetně krajských seznamů. Již podruhé ovšem vláda odložila projednání Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2015-2020. Státní kulturní politiku vláda schválila v dubnu 2015. Nyní tedy má jasnou celkovou strategii podpory kultury a umění na příštích několik let – a to včetně konkrétních úkolů, vyhrazených prostředků a určených termínů –  jen ji zatím nepotvrdila a neuvedla do praxe.

Do prázdnin by podle legislativního plánu prací mělo Ministerstvo kultury České republiky vládě předložit novely zákonů o České televizi a Českém rozhlase a návrh zákona o veřejnoprávní instituci v kultuře. V létě přijdou na řadu novely knihovního a tiskového zákona a zákona o některých druzích podpory umění.

Na konci roku se snad dočkáme návrhu novely zákona o Státním fondu kultury ČR a tím modernizace pravidel dalšího finančního zdroje pro umění. Ve sněmovně nyní čekají na projednání například novely zákona o audiovizi a podpoře kinematografie a státní památkové péči (2. čtení) a také návrh zákona o ochraně památkového fondu (1. čtení).

Jako elektronická publikace na přelomu ledna a února 2016 vyjde těsně v loňském prosinci schválená Koncepce podpory umění na léta 2015-2020, kterou připravil Institut umění – Divadelní ústav.

 

Martin Bernátek