Novela tiskového zákona

Dne 1. 2. 2012 schválila vláda novelu tiskového (zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.) Návrh předložený Ministerstvem kultury by měl dle předkládací zprávy „… stanovit vydavatelům radničních novin povinnost poskytnout přiměřený prostor všem členům zastupitelstva daného ÚSC pro vyjádření jejich názorů a v případě nedodržení této povinnosti ze strany vydavatele následně právo člena zastupitelstva na uveřejnění doplňující informace. Tímto mechanismem se sleduje posílení názorové plurality tzv. radničních periodik.“ (Předkládací zpráva k vládnímu návrhu novely zákona č. 46/2000 Sb.; Zdroj:WWW< http://eklep.vlada.cz/eklep/page.jsf >).

Důvodem navrhované právní úpravy je podle MK naplnění Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012.

Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva kultury.