Databáze českého amatérského divadla

Internetová Databáze českého amatérského divadla www.amaterskedivadlo.cz ve svých počátcích vznikla jako výzkum navazující na čtyřsvazkový projekt Dějiny českého amatérského divadla. Má encyklopedický charakter – slovníková hesla a digitalizované dokumenty obrazové i textové vytvářejí několik vzájemně provázaných a vnitřně bohatě strukturovaných bází (místa, soubory, osobnosti, přehlídky a jejich ročníky, divadelní organizace, pojmy, kalendária, bibliografie ad.). Databáze je koncipována jako otevřená, to znamená, že je průběžně zpracovávána a doplňována, nezaměřuje se pouze na zaznamenání historie, ale i na aktuální amatérské divadelní dění.

Od roku 2008 se Databáze českého amatérského divadla stala součástí širšího projektu Uchování a prezentace kulturního dědictví českého a světového divadla připraveného a realizovaného ve spolupráci s Divadelním ústavem. (Další části řešené v DÚ se týkají digitalizace rozsáhlé sbírky divadelních fotografiií z poloviny 20. století a archivu Pražského quadrielnale.) Společný projekt získal v náročné konkurenci prestižní podporu z Evropského hospodářského prostoru / Finančních mechanismů Norska s platností od 1. 7. 2008 na dobu dvou a půl roku.

Od roku 2010 pokračuje činnost v rámci udržitelnosti projektu. Jejím obsahem je především badatelská a dokumentační práce ve spolupráci s archivy, muzei, divadelními soubory a jednotlivci a systematické doplňování hesel databáze, jejích jednotlivých bází a vytváření příslušných vazeb, bibliografických a dalších odkazů.

Po vydání obsáhlých obrazových publikací Malované opony divadel českých zemí I a II (viz níže) pokračuje badatelská a dokumentační činnost i v této oblasti. Průběžně je pořizována fotodokumentace dosud nezdokumentovaných malovaných opon.

Od roku 2019 do roku 2023 byla výzkumná činnost v rámci databáze částečně financována institucionální podporou Ministerstva kultury (IP DKRVO) s cílem zejm. vytvořit interaktivní mapu amatérského divadla na území ČR a rozšířit stávající databázi a sub-databázi vzdělávání.

Aktuálně je na stránkách již veřejnosti přístupno přes 265 tis. hesel, obrazových i textových dokumentů a odkazů, dalších 14 tisíc položek je ve stavu rozpracovanosti. Lze zde např. nalézt takřka 36 tis. záznamů o divadelních souborech, přes 8 tis. hesel ročníků divadelních přehlídek, přes 6 tis. hesel osobností, nejrozsáhlejší položku tvoří zpřístupněné obrazové materiály, je jich přes 168 tis. Uživatelům databáze je zpřístupněna téměř tisícovka digitalizovaných periodik věnovaných amatérskému divadlu a interaktivní mapa amatérského divadla, prostřednictvím níž se lze dobrat přehledu o souborech v místech, jejich osobnostech a mnoha dalších informací.

Web dosud navštívilo více jak dva milióny unikátních návštěvníků. Pro malý specializovaný web to je potvrzením mimořádného zájmu veřejnosti. Databáze, která je lexikonem českého amatérského divadla, je velmi oceňována odbornou teatrologickou a historickou, ale i laickou veřejností, a to nejen v ČR.

Výsledky výzkumu: