Nová publikace: Děti, hry, divadlo a Josef Mlejnek

Děti, hry, divadlo a Josef Mlejnek (ed. Jaroslav Provazník)

Jádrem knihy je nové vydání oblíbené metodické publikace Josefa Mlejnka Dětská tvořivá hra, která shrnuje zkušenosti dlouholetého učitele dramatické výchovy a vedoucího dětských a mladých divadelních souborů z Vysokého Mýta, který rozhodujícím způsobem ovlivnil podobu české moderní dramatické výchovy. Stěžejní částí Dětské tvořivé hry je zásobník her, cvičení a námětů pro improvizace, doplněný drobnými dramatickými texty určenými dětským souborům a materiály pro dětský přednes. Čtenář tu najde také výklad o podstatě a inspiračních zdrojích dramatické výchovy a o její metodice. Do úvodní části knihy zařadili editoři Deník vedoucího dramatického kroužku, v němž Josef Mlejnek mapuje svoji cestu k tvořivému dětskému divadlu se všemi možnými zákrutami, objevy, ale i omyly a slepými uličkami. Třetí oddíl knihy přináší šest divadelních her a scénářů Josefa Mlejnka, které se svými soubory inscenoval a které patří ke zlatému fondu českého dětského divadla: Hra na robinzony, Cesta kolem světa za 77 dni, Vandr do světa, Létající třída, Čert s houslemi a Král Lávra. Kniha tak představuje Josefa Mlejnka v celé šiři jeho tvorby jako jednu ze stěžejních osobností české dramatické výchovy. Ocení ji učitelé všech stupňů a typů škol (MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ…) a vedoucí dětských souborů a další, kteří pracují s dětmi a mládeží, ale může být inspirací a motivací i pro ty, kteří dnes vstupují do oboru dramatické výchovy.

460 s.

Novou publikaci si můžete koupit zde: https://eshop.nipos.cz/obchod/deti-hry-divadlo-a-josef-mlejnek/