Nonverbálno 2022/2023

Do celoročního projektu Nonverbálno s akreditací MŠMT je možno vstoupit opět od jara 2022, kdy plánujeme dvě setkání v prostorách ZUŠ v Rakovníku, účast na celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla Otevřeno v Kolíně na konci června, týdenní soustředění v rámci Divadelní dílny S.M.A.D. 2022 v srpnu a dvě setkání během podzimu a to v těchto termínech: 25.–27. 3., 22.–23. 4. (uzavřená skupina, která obnovuje představení pro přehlídku Otevřeno), 6.–8. 5., 3.–5. 6., 12.–21. 8. (letní soustředění), 21.– 23. 10., 25.–27. 11.

Projekt Nonverbálno (různé aspekty a formy nonverbálního divadla – zcela prakticky) je určen všem, kdo se pantomimou a různými formami pohybového či jiného divadla zabývají či zabývat chtějí nebo jen mají chuť tuto oblast poznat.
V jednotlivých setkáních se zaměříme na práci s tělem, nonverbálním herectvím a pantomimou. Účastníci se seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, kontaktní improvizací, technikou divadelních pádů, soubojů a s principy jevištního pohybu. Čeká je náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže. Seznámí se s technikou a imaginárním světem, tvořeným pouze gestem a mimikou interpreta, prací s dechem a jeho propojením s pohybem.

Kurzovné: 600 Kč, doprava a stravování na vlastní náklady.

Ubytování ve společné místnosti v ZUŠ – vlastní karimatky a spacáky. Letní soustředění má své vlastní podmínky, které vám rádi v případě zájmu sdělíme.

Lektoři: MICHAL HECHT, LUKÁŠ ŠIMON, VOJTĚCH SVOBODA, JIŘÍ LÖSSL a ANIČKA KUKUČKOVÁ.

Seminář má akreditaci MŠMT č.j.: MSMT – 1099/2020-2-110.

Kontakt: Karel Tomas, tomas@nipos.cz, 603 480 111, 778 702 378, Alena Crhová, crhova@nipos.cz, 604 569 781.