Nonverbálno 2020

NONVERBÁLNO 2020/2021 Na konci roku 2019 byl zahájen projekt vzdělávání v oblasti nonverbálního divadla (= nejen pantomima). Do tohoto projektu je možné se ještě pro rok 2020–2021 připojit. V jednotlivých setkáních se zaměříme na práci s tělem, nonverbálním herectvím a pantomimou. Účastníci se seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, kontaktní improvizací, technikou divadelních pádů, soubojů a s principy jevištního pohybu. Čeká je náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže. Seznámí se s technikou a imaginárním světem, tvořeným pouze gestem a mimikou interpreta, prací s dechem a jeho propojením s pohybem. Projekt je určen všem, kdo se pantomimou a různými formami pohybového či jiného divadla zabývají či zabývat chtějí, nebo jen mají chuť tuto oblast poznat. Upřednostňujeme vedoucí souborů a pedagogy, kteří mohou získané poznatky přenášet dál (budou moci využít akreditaci MŠMT). Účastníci se hlásí na celý projekt.
Hlavním lektorem je MICHAL HECHT, spolulektoři LUKÁŠ ŠIMON, VOJTĚCH SVOBODA, JIŘÍ LÖSSL a ANIČKA KUKUČKOVÁ. Počítáme i s dalšími osobnostmi divadelních a dalších uměleckých oborů.
Pořádá Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s., (SADAS) ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA, bylo požádáno o akreditaci MŠMT.
Termíny: 14.–16. února Rakovník, 24.–26. dubna Kolín, 15.–17. května Rakovník, 14.–23. srpna Šumperk plus dva víkendy říjen – listopad, 1 víkend únor 2021 a účast na celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla Otevřeno v dubnu 2021.
Účastnický poplatek: na letošní část projektu (pět víkendů Rakovník a Kolín plus osmidenní letní soustředění v Šumperku) činí 5700 Kč splatných najednou či v dohodnutých splátkách. Zahrnuje praktickou i teoretickou práci s lektory, noclehy ve vlastním spacáku s karimatkou (Rakovník), v posteli internátního typu (Kolín, Šumperk). Poplatek nezahrnuje stravu a dopravu na místo setkání.
Kontakt: Karel Tomas, tomas@nipos.cz, 603 480 111, 778 702 378, Alena Crhová, crhova@nipos.cz, 604 569 781. Přihlášky a další informace on-line na: www.nipos.cz/nonverbalno nebo telefonicky či e-mailem.

Pomozte nám zlepšit náš web povolením cookies.