Nonverbálno 2020/2021

Do celoročního projektu Nonverbálno s akreditací MŠMT je možno vstoupit opět od podzimu 2020, kdy planujeme dvě setkání vždy v prostorách ZUŠ v Rakovníku. Projekt bude dále pokračovat v roce 2021, předpokládáme cca 2 víkendová setkání na začátku roku a účast na celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla Otevřeno v Kolíně na konci dubna 2021 – termíny budou upřesněny během podzimu.

Projekt je určen všem, kdo se pantomimou a různými formami pohybového či jiného divadla zabývají či zabývat chtějí nebo jen mají chuť tuto oblast poznat. Upřednostňujeme vedoucí souborů a pedagogy, kteří mohou získané poznatky přenášet dál.

V jednotlivých setkáních se zaměříme na práci s tělem, nonverbálním herectvím a pantomimou. Účastníci se seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, kontaktní improvizací, technikou divadelních pádů, soubojů a s principy jevištního pohybu. Čeká je náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže. Seznámí se s technikou
a imaginárním světem, tvořeným pouze gestem a mimikou interpreta, prací s dechem a jeho propojením s pohybem.

Hlavním lektorem je MICHAL HECHT, spolulektoři LUKÁŠ ŠIMON, VOJTĚCH SVOBODA, JIŘÍ LÖSSL a ANIČKA KUKUČKOVÁ. Počítáme i s dalšími osobnostmi divadelních a dalších uměleckých oborů. Pořádá Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s., (SADAS) ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA.

Seminář má akreditaci MŠMT č.j.: MSMT – 1099/2020-2-110.

Termíny podzimního setkání: 20.–22. 11. a 11.–13. 12. 2020 (kurzovné: 600 Kč). Účastníci si sami zajišťují dopravu a stravu. Ubytování je možné zdarma ve společné místnosti v ZUŠ – vlastní karimatky a spacáky.

Přihlášky: www.nipos.cz/nonverbalno

Kontakt a další informace: Karel Tomas, tomas@nipos.cz, 603 480 111, 778 702 378, Alena Crhová, crhova@nipos.cz, 604 569 781.