Nonverbálno 2019/2020

Zveme Vás k účasti na ročním vzdělávacím projektu s hlavním lektorem Michalem Hechtem a dílčími spolulektory Lukášem Šimonem, Vojtěchem Svobodou  a Aničkou Kukučkovou. Projekt pořádá Společnost Amatérské divadlo a svět, z. s., (SADAS) ve spolupráci s NIPOS ARTAMA.

Cílem projektu NONVERBÁLNO je probudit v lidech (opět) zájem o herectví beze slov. Prostřednictvím toho pak iniciovat zakládání souborů a rozšířit tak řady mimů, aby se do Česka vrátila tradice, kterou nastartovali v 60. letech Ladislav Fialka a v 80. Boris Hybner. Česko si to zaslouží, vždyť konečně i Jean Gaspard Deburau byl Čech.

Projekt je určen všem, kdo se pantomimou a různými formami pohybového divadla zabývají či zabývat chtějí, ať už v nějakém souboru jakéhokoli druhu pracují, či ne (dovednosti  z nonverbálního jednání jsou přínosem i pro činohru, a třeba i pro běžný život), nebo jen mají chuť tuto oblast poznat. Upřednostňujeme vedoucí souborů, pedagogy ZUŠ apod., kteří by mohli získané poznatky přenášet dál (není ale podmínkou), třeba i zakládat nové soubory atd. Účastníci se hlásí na celý projekt. Jejich počet je omezen na 16 osob.

Termíny: 4.–6. října, 1.–3. listopadu, 29. listopadu – 1. prosince, únor, květen 2020 – termín v jednání, 24.–26. dubna 2020, Kolín – při XXV. celostátní přehlídce pantomimy  a pohybového divadla Otevřeno

Místo konání: Rakovník, Kolín, Šumperk

Možné prodloužení cyklu až do letní dílny v Šumperku 2020 (9 dnů) podle zájmu účastníků

Účastnický poplatek: na letošní část projektu (tři víkendy Rakovník) činí 1800 Kč splatných najednou po potvrzení účasti, případně podle individuálně dohodnutého harmonogramu. Zahrnuje praktickou i teoretickou práci s lektory, diskuse, projekce, noclehy ve vlastním spacáku a s karimatkou. Poplatek nezahrnuje stravu, dopravu na místo setkání. V roce 2020 počítáme s poplatkem (orientačně cca 1200 Kč Rakovník, 600 Kč Kolín,
2700 Kč Šumperk), případné ubytování internátního typu v Rakovníku (podle dohody).

Tělo je nejdůležitější nástroj herce. Pohyb je základem veškeré komunikace a kultury vůbec. Proto se v seminářích zaměříme na práci s tělem, nonverbálním herectvím  a pantomimou. Účastníci se seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, kontaktní improvizací, technikou divedelních pádů, soubojů a s principy jevištního pohybu. Čeká je náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže. Seznámí se s technikou a imaginárním světem, tvořeným pouze gestem a mimikou interpreta, prací s dechem a jeho propojením s pohybem.

Víkendová setkání se budou zaměřovat více na fyzické emoce herce a hledání dramatického a expresivního potenciálu v kreativní práci s tělem. Setkání na celostátní přehlídce pantomimy a pohybového divadla Otevřeno v Kolíně 2020 bude zahrnovat pravděpodobně vystoupení (pokud k němu dospějeme), účast na všech produkcích a diskusích.

Týdenní blok v Šumperku (pokud bude realizován) bude mít za cíl projít procesem „dramatizace konkrétní předlohy do nonverbálna“. Za použití improvizace a etudování se pokusíme vytvořit krátké příběhy, které s pomocí humoru a nadsázky převedeme do divadelní nonverbální řeči. Účastnicí si vyzkoušejí práci režiséra i herce a projdou procesem hledání a výběru hudby a dalších prvků nonverbální inscenace.

Přihlášky on-line na: www.nipos.cz/nonverbalno nebo telefonicky či e-mailem.

Další informace: Karel Tomas, tomas@nipos.cz, 603 480 111, 778 702 378, Alena Crhová, crhova@nipos.cz, 604 569 781.