Noc kostelů

NOC KOSTELŮ – 1. června 2012

Navštívila jsem koncert, který se konal v rámci mezinárodního projektu s názvem „Noc kostelů“ v hostivařském kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Přiznám se, že až tam se mi dostala do ruky obsažná reprezentativní brožura s informacemi o náplni tohoto svátku mapující akce v církevních objektech Prahy a Středočeského kraje. Seznam 207 kostelů s připravenými programy byl překvapující. Zahrnoval rozličné aktivity např. přednášky z historie, komentované prohlídky objektu, výstavy, dílny pro děti, komponovaná pásma hudby a slova, křeslo pro hosta, varhanní koncerty, promítání filmů, besedy s restaurátory, nepřebernou řadu koncertů aj. V této nabídce byl velmi potěšující velký podíl účasti neprofesionálních muzikantů. Koncert v hostivařském kostele k němu patřil. V brožuře oznamoval (pod číslem kostela 89, Praha 15–Hostivař), že na programu je vyzvánění zvonů (mimochodem jeden z nich pochází z období gotiky), dále mše a po ní komentovaná prohlídka románských fresek v kostele a také starších varhan i prastaré zvonice stojící opodál. Od 20 hod. byl oznámen koncert QUINTETTA CON MANDOLINO. Musím uvést, že známý kvalitní soubor sice tvořil páteř programu, ale byl značně obohacen spoluúčinkováním hostů a to flétnami Magdalenou Tůmovou i její vynikající žačkou Jitkou Holubovou, dále spolehlivým profesionálním cembalem Pavla Matyse. Doplňovala je viola Cyrila Klučky (člena Quintetta, který v souboru hraje dle potřeby také na mandolinu nebo zobcovou flétnu). Podotýkám, že koncertní program sestavila a zajistila právě MgA. Magdalena Tůmová, členka odborné rady NIPOS-ARTAMA pro neprofesionální komorní a symfonickou hudbu známá také jako lektorka festivalových koncertů. Kdo přečetl obsah bulletinu z roku 2011 je informován, že rovněž pravidelně pořádá festivalovou etapu ve Stěžerách u Hradce Králové. Připomínám uvedené aktivity, protože se hluboce skláním nejen před její obětavou činností, ale také úžasnou moderátorskou schopností. Provázela totiž celý koncert poutavým a zasvěceným slovem, seznamovala posluchače s autory uváděných skladeb v kontextu historického pozadí jejich vzniku. Zdůraznila, jak velký význam má činnost neprofesionálních muzikantů v současné době a jejich nezastupitelný podíl v měřítku hodnot kulturního života i jeho vývoje vůbec. Posluchači zcela zaplněný kostel zaujala jak svým projevem, tak interpretačním výkonem. Ukázala, že mistrně ovládá i méně známou basovou flétnu. Koncert trval dvě hodiny bez přestávky a byl tak zajímavý, že návštěvníci koncertu by vydrželi poslouchat i déle a to bez ztráty pozornosti . Zněly skladby A. Vivaldiho, Fr. Bendy, Fr. Couperina, A. Correliho, J. J. Quantze, Fr. Manciniho, W. Fr. E. Bacha, ale také současníků F. Mlezivy a J. Maštalíře či V. Bachtíkové. Byl to večer zcela báječného souznění interpretů s posluchači. Jsem přesvědčena, že zmíněná atmosféra přispěla k špičkovým výkonům všech muzikantů. Dostalo se jim za to vřelého poděkování v podobě dlouhotrvajícího potlesku a bylo vidět, jak posluchači jen neradi opouští kostel po skončení akce. Co více si přát než to, aby se našim muzikantům podobně dařilo i nadále.

Blanka Čechová