NIPOS na Světu knihy 2015

Stejně jako v minulých letech se NIPOS zúčastní Mezinárodního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, který probíhá od 14. do 17. května 2015 na Výstavišti v Praze – Holešovicích. Zveme k návštěvě našeho rohového stánku L 703 do levé haly Výstaviště.

Návštěvníci si zde mohou zakoupit řadu zajímavých publikací za výhodné veletržní ceny. V  nabídce budou publikace zaměřené na obor divadla (Místopis českého amatérského divadla, Herectví s loutkou), obor dramatické výchovy (Hry pro šest smyslů, Tygr v oku aneb o tvorbě inscenace s dětmi a mládeží, Metodika dramatické výchovy, Rozvoj osobnosti dramatickou hrou), obor tance (Dítě v tanci, 60 choreografických etud, Vyprávění o tanci na jevišti, Taneční tvorba pro děti a s dětmi, Taneční výchova pro předškolní děti), obor fotografie (Od sportu fotografického k umělecké fotografii), obor výtvarný (Keramika ve škole) a obor hudební (Sborníky skladeb pro pěvecké sbory).

Ve veletržní  nabídce se návštěvníci rovněž setkají s atraktivními publikacemi Kultura v číslech a Návštěvnost muzeí a památek, vydanými Centrem informací a statistik kultury. Pozornost upoutá publikace Kroniky obcí, vydaná útvarem KaM. V prodeji budou také časopisy Pam pam a Tvořivá dramatika.

Pro návštěvníky bude na  veletržním stánku připraveno množství materiálů propagujících široké aktivity NIPOS: letáky, pohledy, záložky, karty publikací, kalendáříky a vybrané pozvánky.