NF NKST ve Stěžerách u Hradce Králové – XIII. svatováclavský koncert – 4. etapa

4. etapa NF NKST 2012, Stěžery u Hradce Králové – Kostel sv. Marka
30. září 2012

 

4. etapa Národního festivalu NKST byla pojata jako XIII. svatováclavský benefiční koncert. Spoluorganizátorem byl Kruh přátel umění Evangelisty sv. Marka, o.s. (KPU) ve Stěžerách (jmenovitě Oldřich Miška – předseda a Magdalena Tůmová Bílková – místopředsedkyně). Koncert se konal pod záštitou Řimsko-katolické farnosti Hradec Králové – Pražské Předměstí.

Výtěžek tohoto benefičního koncertu bude věnován ve prospěch nových zvonů pro kostel sv. Marka. Začátek koncertu byl stanoven na 18.00 hod. Od 14.00 hod byl kostel zpřístupněn nahrávacímu týmu Českého rozhlasu, o  hodinu později začaly zvukové zkoušky účinkujících. Koncertu předcházela mše svatá.

Mediálními partnery bylo Radio Proglas, TV NOE ,  ČRo 3-Vltava,  tisk Stěžeráček, Nechanicko a Katolický týdeník.

Do programu koncertu bylo zakomponováno udělení Ceny ministerstva kultury panu Miroslavovi Lošťákovi. Cenu předala ředitelka odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury dr. Zuzana Malcová.

Předseda KPU Oldřich Miška zahájil koncert, přivítal vzácné hosty i obecenstvo.  V úvodním slovu poděkoval starostce obce Stěžery za finanční podporu a zajištění úpravy okolí kostela, faráři kostela sv. Marka za umožnění koncertu v kostele, všem sponzorům za přispění na slavnostní koncert, dále pak mediálním partnerům za podporu a pomoc.

Předsedkyně KPU Magdalena Bílková Tůmová představila účinkující a osvětlila účast profesionálních muzikantů na koncertu: vzdát hold amatérskému umělci panu Miroslavu Lošťákovi, který v roce 2013 slaví trojité výročí. Před 50ti lety v roce 1963 založil Rumburský komorní orchestr, v jehož čele stojí dodnes a který pod jeho vedením dosáhl špičkové interpretační kvality srovnatelné s profesionálními tělesy. Po celých 60 let působí jako hudební pedagog, nejdříve ve funkci učitele ZUŠ, později jako její ředitel. V říjnu oslaví v plné svěžesti 80. narozeniny. V jeho osobě se pojí muzikant, umělecký vedoucí, dirigent, sbormistr, pedagog a hudební skladatel. Za jeho celoživotní práci s amatérským tělesem, realizovanou s profesionálním vzděláním a kvalitou a bez nároků na odměnu, ho NIPOS-ARTAMA navrhlo na Cenu ministerstva kultury 2011. Ta mu za celoživotní přínos k rozvoji komorní a symfonické hudby byla udělena právě na tomto koncertu. Cenu slavnostně předala v zastoupení ministryně kultury, ředitelka odboru regionální národnostní kultury (ORNK) dr. Zuzana Malcová spolu s referentkou tohoto odboru paní Ivanou Vozkovou.

Po slavnostním ceremoniálu koncert pokračoval. Průvodním slovem provázela Magdalena Bílková Tůmová. Na programu zazněly skladby pro varhany, trubku, flétny a cembalo od klasických skladatelů (H. Purccell, J. Zach, J. J. Quantz, Fr. Couperin, A. Corelli, J. S. Bach, G. Ph. Telemann, Fr. Benda, J. K. Kuchař a G. F. Händel). V závěru koncertu všichni účinkující i obecenstvo společně zanotovali Svatováclavský chorál.

Dík a uznání patří oběma představitelům KPU za vzornou spolupráci při pořádání koncertu, týmu Českého rozhlasu (jmenovitě panu doc. Tomášovi Zikmundovi) za jeho nahrávání a pořízení CD, které bude sloužit jako studijní materiál i jako upomínka na slavnostní předání ceny pro pana Lošťáka.