NF NKST – 5. etapa

Proběhla 5.etapa Národního festivalu NKST v Olomouci
XII. SETKÁNÍ komorních neprofesionálních orchestrů 2012

V neděli 16. listopadu 2012 se konala 5. etapa Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles v Olomouci.

Tato etapa byla zařazena do 12. ročníku festivalu neprofesionálních komorních orchestrů s názvem SETKÁNÍ Olomouc 2012 jako jeho čtvrtý koncert. Spoluorganizátorem koncertu byl Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc (jmenovitě PaedDr. Josef Dvořák). KO Iši Krejčího si letos připomněl 25. výročí svého vzniku. Ředitelka NIPOS-ARTAMA poslala gratulační dopis, jehož přečtení zvýšilo jen slavnostnost večera.

Koncert se konal pod záštitou Primátora Statutárního města Olomouc Martina Novotného a ředitele Moravské filharmonie Olomouc Mgr. Vladislava Kvapila. Finanční podporu poskytlo Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj a jednotliví sponzoři a dárci.

Začátek koncertu byl stanoven na 19.00 hod. Od 14.00 hod byl sál zpřístupněn nahrávacímu týmu Českého rozhlasu, o hodinu později začaly zvukové zkoušky účinkujících.

K účasti mimo Komorní orchestr Iši Krejčího Olomouc (um.ved. Josef Dvořák, dirigent Tomášek Klásek) byl pozván Komorní smyčcový orchestr FÉNIX Praha, který působí při ZUŠ Ilji Hurníka v Praze 2 a jehož uměleckou vedoucí  a dirigentkou byla Jitka Vaňourková, dále Komorní orchestr Jaroslava Kociana Česká Třebová. Jeho umělecký vedoucí a dirigent Bohuslav Mimra se odvážil postoupit taktovku  mladé dirigentce Janě Mimrové (své dceři), k provedení dílka současné skladatelky a pianistky Kateřiny Horké. Sóla v Romantické elegii pro housle, klavír a smyčcový orchestr svěřila autorka mladým houslistkám, které pozvala z různých míst České republiky. Reakce obecenstva byla bouřlivá.

Celý koncert měl velice dobře postavenou dramaturgii, která gradovala a strhla obecenstvo k vyžádání přídavků. Na tomto koncertu vystoupilo celkem 69 muzikantů, 8 sólistů, 4 dirigenti. Setkání komorních neprofesionálních orchestrů 2012 Olomouc se vydařilo, uznání se dostalo jak mladým muzikantům tak i těm zkušeným a vyzrálým.

Díky za výbornou organizaci celé akce patří panu dr. Dvořákovi, uznání pak všem dirigentům  i sólistům. Poděkování též patřilo týmu Českého rozhlasu za spolupráci.

Touto etapou skončil Národní festival neprofesionálních komorních a symfonických těles 2012.