NF NKST 2016 – zahajovací koncert

Dne 19.5.2016 se konal v Severočeském divadle v Ústí n.L.  zahajovací koncert Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2016, který byl věnovaný 60. výročí založení  Bendova komorního orchestru Ústí n.L. Jako host spolu s BKO vystoupil Emauzský sbor a orchestr (ESO) Praha (viz foto).